BAKERAKo ETA\ ELKARBIZITZARAKo LANTALDEA
06
Iraila
2012
Txostenak

BAKERAKo ETA\ ELKARBIZITZARAKo LANTALDEA

BAKERAKo ETA\ ELKARBIZITZARAKo LANTALDEA
06
Iraila
2012
Txostenak

Txostenak


HUMANIZAZIOARI ETA ADISKIDETZE SOZIALARI BURUZ
Printzipio parte katuak:
- Bake oroimendunerako printzipioak.
- Berriro ez gertatzea bermatzeko konpromisoak. Pentsaera politiko guztiek partekatu beharreko printzipioak indarkeriari eta gatazka suntsitzaileei aurre hartzeko.

PARTEKATU