Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1998ko abenduaren 28an                                                                 91. alea

 

EUSKAL PRESOEN ESKUBIDEEN ALDE

Euskal presoak Euskal Herrira

  Askatasuna debekaturik duen pertsona orok, dagokion zigorra bere inguru familiar eta sozialeko espetxean betetzeko eskubidea du.

  Hau eskubide bat eta administrazio publikoen espetxe legediaren betekizun bat da.

  Dispertsioa eta gaur egungo politika penitentziarioaren amaiera behin eta berriro aldarrikatu izan da azken urte hauetan euskal gizartearen gehiengoarengandik eta bertako instituzioetatik. Gogoratzea besterik ez dugu Gasteizko Legebiltzarrak eta bere Giza Eskubideen Batzordeak nola IU, CDN, HB eta EA Nafarroan eta Euskal Herriko hainbat udaletxeek burututako aldarrikapenak.

  Aldi berean ezin ditugu ahaztu egoera honen amaiera eskatuaz talde sozial ugariek bultzatutako mobilizazioak.

  Hau honela izanik, aitortu behar dugu eskakizun hau gauzatua izatetik oraindik oso urrun gaudela eta gobernu españolak zein frantsesak ez dutela inongo harmen jarrerarik erakusten Gasteizko parlamentu, udaletxe eta hiritarren eskakizunen aurrean. Ildo honetan, oraindik orain 21 preso Peninsulako hegoaldeko kartzeletara lekualdatzeko neurriak, Euskal Herriko gehiengoaren asmo eta erabakiei muzin egitea da.

  Giza eskubideen ikuspuntutik, dispertsio politikaren amaiera eskatzea eta exijitzea luzaezina bada: kontestu berrian, honi iraupena eta jarraikortasuna ematea soilik estatu administrazioen probokazio neurtu bezela ulertuko litzateke, guzti honek bakerako prozesua oztopatzen duelarik.

  Kontestu honetan ulertzen dugu beharrezko eta nahitaezko betebeharra dela Euskal Herriko erakunde guztiok egoera sozial on bat eragin eta gauzatu dezatela. Aldi berean gure herrietatik sofrimendu adierazpen guztiak kanporatzeko konpromezua har dezatela. Helburu honekin, dei egiten diegu Euskal Herriko hiritar guztiei EUSKAL PRESOEN ESKUBIDEEN ALDE lemarekin datorren urtarrilaren 9an arratsaldeko 17’00etan Bilbon egingo den manifestaziora lema honekin, gure herriaren gehiengoak bereak egitea nahi ditugun arrazoi hauek daude.

1º.- Gaur egungo legediaren gauzatzearekin nola oinarrizko giza printzipioengaitik, askatasuna debekaturik duten euskaldun orok beren zigorra inguru sozial eta familiarretan bete dezatela, hau da, Euskal Herriko espetxeetan. Bestetik, zigorraren ¾-nak beteak dituzten euskal presoak, beti ere espetxeko erizpide errepresiborik ezarri ez bazaizkie, askatasun baldintzatuan egoteko eskubidea dute. Era berean, gaixotasun sendaezinak dituzten presoen berehalako askatasuna, legediaren 92. artikulua aplikatuz.  

2º.- Gobernu espainol zein frantsesak ez dituela entzun instituzio euskaldunek eta Euskal  Herriko hiritar gehienek luzatutako eskakizunak.  

3º.- ETAk baldintzarik eta mugarik gabeko su etena aldarrikatzeak sortu duen egoera berriak, agerian uzten du Gobernu frantses eta espainiarrak presoekiko mantendu duten eta mantentzen duten sailkapen eta kalifikazio politikoa: ETA Erakundeak eman ditzazken urratsen arabera sakabanaketa eta urruntzea “birbideratuak” izango direla diotenean.

   Frantsez eta espainol Gobernuen kartzela politika ez da beraz legaltasunean oinarritu, erizpide politikoetan baizik.  

4º.- Asko izanik guztion artean eman beharko ditugun urratsak gatazka gainditu eta behin-betikoz gure herria demokrazian eta pakean oinarrituriko eszenategi batera eramateko, euskal gizarteak bizi duen sofrimendua desagertu arazteko asmoak bultzatzen gaitu.  

5º.- Euskal Herriko hiritar orori eta batipat, ajente sozial zein giza mugimendu guztiei dei egiten diegu bere atxikimendua eta parte hartzea azal dezaten.  

  Guzti honegaitik, datorren Urtarrilak 9an arratsaldeko 17’00etan denok Bilbora.

 

EAJ-PNV, HB, EA, IU-EB, AB, BATZARRE, ZUTIK

  Bilbon 1998ko Abenduak 24  

 

EUSKAL PRESOEN ESKUBIDEEN ALDE

Euskal Presoak Euskal Herrira

  Toda persona privada de libertad le asiste el derecho de cumplir su condena en un centro penitenciario cercano a su entorno social y familiar.

  Se trata de un derecho y del cumplimiento de la propia legislación penitenciaria de la administración pública.

  La exigencia del cambio en la actual política penitenciaria y el cese de la dispersión han sido reclamadas insistentemente en los últimos años por gran parte de la sociedad vasca y sus instituciones. Basta recordar los acuerdos  del Parlamento de Gasteiz y su Comisión de Derechos Humanos, el acuerdo adoptado por los grupos parlamentarios de IU, CDN, HB y EA en Nafarroa y los numerosos pronunciamientos de los Ayuntamientos de Euskal Herria.

  Tampoco podemos olvidar las múltiples movilizaciones promovidas por distintos colectivos sociales por acabar con la situación que padecen los presos.

  Siendo esto así, hemos de reconocer que aún estamos lejos de ver satisfecha esta reclamación, y que los Gobiernos español y francés no muestran receptividad alguna a los requerimientos del Parlamento de Gasteiz, los Ayuntamientos y los ciudadanos. En este sentido, el reciente desplazamiento de 21 presos hacia cárceles del sur de la Península supone un desprecio a la voluntad mayoritaria de la sociedad de Euskal Herria.

  Si desde el punto de vista de los derechos humanos era y es inaplazable la exigencia del cese de la política de dispersión de los   en el nuevo contexto, persistir en ello solo puede ser entendido como una “provocación calculada” desde la administración de ambos Estados para obstaculizar un proceso normalizado hacia la paz definitiva.

  En el nuevo contexto en el que nos encontramos es, además de conveniente, una obligación el que desde todos los estamentos de Euskal Herria, contribuyamos a crear un clima social propicio, y nos comprometamos por desterrar de nuestros pueblos todas las expresiones de sufrimiento.

   Con este objetivo, convocamos a toda la ciudadanía  de Euskal Herria a la manifestación que con el lema EUSKAL PRESOEN ESKUBIDEEN ALDE se celebrará en Bilbao el próximo sábado día 9 de Enero a las 17’00 h. de la tarde. Bajo este lema se encuadran las siguientes razones que queremos haga suyas la gran mayoría de nuestro pueblo.

1º.- Que tanto por aplicación de la legalidad vigente, así como por principios de humanidad, las personas privadas de libertad deben cumplir sus penas en cárceles próximas a su entorno social y familiar, es decir, en los Centros Penitenciarios de Euskal Herria. Que los que han cumplido las ¾ partes de su condena, si no se aplicaran criterios penitenciarios regresivos, tienen derecho a la condición de libertad. Asimismo, la libertad condicional de los presos con enfermedades incurables, aplicándoles el artículo 92.

2º.- Que los Gobiernos español y francés han desoído sistemáticamente estas exigencias formuladas por Instituciones vascas y por la inmensa mayoría de la ciudadanía de Euskal Herria.  

3º.- Que la nueva situación creada a raíz del alto el fuego incondicional e indefinido proclamado por ETA, ha evidenciado una vez más la calificación y clasificación política que de los presos viene realizando y mantienen los Gobiernos español y francés, al considerar la dispersión y el alejamiento “reconducibles” en función de los pasos que pudiera dar ETA. No han sido pues, criterios de legalidad, sino políticos los que han guiado la política penitenciaria de los Gobiernos español y francés.  

4º.- Que siendo muchos los pasos que entre todos tendremos que dar para propiciar y consolidar un proceso, que superando el conflicto político instale a Euskal Herria en un escenario definitivo de democracia y paz, nos anima el objetivo de que el sufrimiento existente en la sociedad vasca remita hasta su desaparición.  

5º.- Por último, realizamos un llamamiento a todos los agentes sociales y organizaciones de Euskal Herria para que muestren su adhesión y hagan suya esta convocatoria.  

  Por todo ello el día 9 de Enero a las 17’00 h. de la tarde os esperamos en Bilbao.

 

EAJ-PNV, HB, EA, IU-EB, AB, BATZARRE, ZUTIK

Bilbo 24 de Diciembre de 1998