Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1998ko apirilaren 20an                                                                 73. alea

SUMARIO

-Acuerdo para Irlanda del Norte (10 de abril de 1998). Resumen.

-CESID. Intervención del PNV (J.J. Glez. de Txabarri) en el Congreso de los Diputados, 21 de abril 1998.

 

 

         

ACUERDO PARA IRLANDA DEL NORTE (10 DE ABRIL DE 1998)

Resumen

Cuestiones constitucionales

  1.- Modificación de la Constitución de la República de Irlanda con el objeto de que cese de existir una reclamación territorial sobre Irlanda del Norte. Y reconocimiento de la legitimidad de la pertenencia de Irlanda del Norte al Reino Unido.

  2.- El Gobierno británico apoyará cualquier legislación tendente a la creación de una Irlanda unificada si así lo desearan en el futuro la mayoría de los norirlandeses.

  3.- Instituciones democráticas en Irlanda del Norte (Nivel I).

   *Una nueva asamblea parlamentaria elegida mediante un sistema de representación proporcional y dotada de poderes ejecutivos y legislativos, así como con un sistema que garantice que su funcionamiento cuenta con el respaldo de las dos secciones de la sociedad (de Irlanda del Norte).

  *Capacidad ejecutiva en manos de Secretarios de Estado, cada uno asesorado por una comisión, que se ocuparán de las competencias que se transfieran (P. ej. salud, educación, servicios sociales, etc.).

 

  4.- Instituciones Norte-Sur (Nivel II):

  *Un nuevo Consejo Ministerial Norte-Sur, que incluirá a aquellos que posean autoridad ejecutiva en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda, y que tendrá como misión asesorar, cooperar y actuar dentro de la isla de Irlanda en asuntos de su competencia. Todas las decisiones deberán tomarse mediante acuerdo entre las dos partes de la isla. Los miembros del Consejo procedentes del Norte y del Sur actuarán dentro de las capacidades del mismo y serán responsables ante la Asamblea de Irlanda del Norte y el Parlamento de la República de Irlanda, respectivamente.

  *Se crearán organismos responsables de la aplicación de las medidas decididas por el Consejo en un número limitado de áreas, que serán decididas en el curso de negociaciones entre los representantes de la Asamblea norirlandesa y del gobierno irlandés, y tras consultar con el gobierno británico, antes de la legislación necesaria para ello y cualquier otra medida preparatoria se adoptarán al mismo tiempo que se articulan las otras instituciones incluidas en el acuerdo.

 

  5.- Instituciones angloirlandesa (Nivel III):

  *Se creará un nuevo Consejo Angloirlandés (British-Irish Council, BIC) en el que tendrán cabida los gobiernos británico e irlandés, las administraciones de Irlanda del Norte, Escocia y Gales (cuando las mismas se instituyan) responsables de las competencias transferidas, de las Islas del Canal y de la Isla de Man. Este Consejo promoverá las consultas y la cooperación y, posiblemente, la toma conjunta de decisiones sobre cuestiones diversas de interés común (transporte, medio ambiente, cultura).

  *Una nueva Conferencia Intergubernamental Angloirlandesa que sustituirá a la que existe en estos momentos y que se ocupará de todos los asuntos bilaterales entre los gobierno británico e irlandés. Se organizarán, asimismo, encuentros regulares de la Conferencia para abordar aspectos relacionados con competencias no transferidas a Irlanda del Norte y sobre las que cabe la posibilidad de que el Gobierno de la República de Irlanda desee expresar sus ideas.

 

  6.- Derechos, garantías y cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades.

  *Inclusión en la legislación de Irlanda del Norte de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.

  *Una nueva comisión independiente de Derechos Humanos para Irlanda del Norte con mayores competencias que el actual Comité Asesor Permanente sobre Derechos Humanos. El Gobierno de la República de Irlanda establecerá una Comisión de Derechos Humanos de similares características en la República de Irlanda.

  *Creación, tras consulta popular favorable, de una Comisión sobre igualdad (de Derechos y Oportunidades).

   

  7.- Entrega de armas:

  *El compromiso, por parte de todos los participantes, de colaborar de buena fe con la Comisión de Entrega de Armas con el fin de alcanzar el desarme total de todos los grupos paramilitares en el plazo de dos años.

 

  8.- Actividades policiales y de la administración de Justicia:

  *Se creará un comité independiente que elaborará recomendaciones para la futura estructura policial de Irlanda del Norte. Dicho comité incluirá representantes internacionales y producirá un informe antes del verano de 1999. De forma paralela, el gobierno británico procederá a revisar en profundidad el sistema de justicia penal de Irlanda del Norte.  

  9.- Presos:

  *Ambos gobiernos introducirán mecanismos que permitan la pronta liberación de presos, a excepción de aquellos vinculados a organizaciones terroristas que prosigan en activo. Se prevé que, si las circunstancias así lo permiten, se libere  a todos los presos que, pudiendo acogerse a esta medida, continúen en prisión dos años después de que dicha medida haya entrado en vigor.

   

 

                                                                             

CESID: KATEA EZ DA ETEN  

  Gaur goizean Madrileko Gortean hasiko den aste parlamentarioa emozioz eta jakinminez beterik dator, gaur Serra, Defentsa Ministroak, eta bihar, Alvarez Cascos, Presidente-ordeak CESID zein GAL kasuez legebiltzarkideen aurrean eman beharreko argibideak direla eta. Ziurrenik Espainiako gobernu popularrak ezagutzen duen lehen krisialdi politiko sakonaren aurrean gara, itxura batean gobernuko arduradunek aditzera eman nahi dutenarena baino sakonagoa.

  Berriro ere, kontraterrorismoa krisi politikoaren eragingarri. Alderdi popularrak 1993-1996 urteetan ETAren aurkako borrokan besterik egingo zuela agindu, eta agindu horretan babesturik, gobernu sozialistaren egite-erak gogorki salatu bazituen ere, egunotan ezaguturiko CESIDeko espien egintzek argi eta garbi erakusten dute katea ez dela eten.

 

Inteligentzia zerbitzuak ipurdi bistan

  Ez da, bada, eten ez ilegalitatean aritzea, ez diru beltzen erabilera, are gutxiago, inteligentzia zerbitzuen askatasuna, nahi lezatena egin ahal izateko. Egunotan jakindakoak ondo agerian uzten du, Espainiako Inteligentzia Zerbitzuek legea euren babeserako bakarrik  ezagutzen dutela, eta aparteko eragozpenik gabe, egoera politikoaz baliatzen direla beren helburuetara nola-hala iristeko, ezeri begiratu gabe.

  Ageriago gelditu da, agian, lanok aurrera eramateko zein baldar eta trakets diren. Espiaren nomina eta egin telefono deien fakturak pisuan utzi izanak barrea eta algara sortu izan du jendearengan . Ezta Mortadelo eta Filemon balira ere.

 

Gaur PP-PSOE, atzo PSOE-PP, bihar...

  Gezurra badirudi ere, Espainiako espien lanen nolakoa hain nabarmen ikusi izanak ez du gehiegi aztoratu PSOEko artaldea. “Zaharrak berri” diote sozialistek barre sotil bati eutsi ezin dioten bitartean. Estatu-arrazoiak, antza, dena zuritzen du. ETAk eskubete arrazoi eskaintzen dizkie Espainiako espiei, euskal gizartea zuloz beteta edukitzeko. Edozein telefono-pintxaketa, pertsonen jarraipen edota entzuketa Estatu arrazoiak zuritzen du, besterik gabe, ETAren aurkako ekinaldiak horrela eskatzen duelakoan.

  Harrigarria bada ere, gaur goizeko Kongresuko agerraldian Serra ministroak kritiko zorrotzagoak izango ditu, ahopean bada ere, alderdi popularreko diputatuen artean PSOEko bankoetan baino. 1990eko hamarkadan PSOEk umezurtz aurkitu zuen bere burua GAL eta CESIDeko auziek Kongresuan irakurketa politikoa izan zuten garaian. Gaur inork baino hobeto ulertzen dute Serra ministroari gertatutakoa, eta barren-barrendik espero dute, alderdi popularrak, oraingoan, behar beste eskarmentu izan, eta behin betirako, Estatu-arrazoia zein den barneratzea. Zeinek esango PSOEk PPri ikasgai hauek irakatsi beharra. Ezin, bada, gaur goizean Kongresuan zozoak beleari ipurbeltz deitu!

 

Serra txikia eta Serra bizarduna

  Auzi hau ez legoke ulertzerik bi urte atzera egin eta Aznarrek bere lehen gobernua osatu zuenean, Defentsa Ministeritzarako aukeratutako Eduardo Serraren izandapenak sortu zuen lurrikara politikoa kontuan hartzen ez bada. UCD zein PSOEkin urte luzeetan Defentsa Ministerioan, orduko ministroen hegalenpean ondo kokaturik lanean egon ondoren,  Eduardo Serra lehen Defentsa Ministro popularra izateak irakurketa politiko latza izan zuen oposiziotik sail hori astintzen aritu izan ziren diputatu popularrentzat. Ez edozeinentzat, 90eko hamarkadan ardura hori PPn Alvarez Cascos, Trillo eta López Valdivielso diputatuen  bizkar gainean baitzegoen. Gaur egun gertatzen ari diren zenbait mugimendu nekez uler daitezke giltza hauek kontutan hartzeke. Serra txikia Serra bizardunaren itzalean hazitakoa da, Oliart UCDkoarekin lizentzia militarra eskuratu eta gero, transizioko kolpe militar guztien aurreko mugimenduak barru-barrutik ezagutu zituen. Ikertzeko dago, oraindik, zein paper jokatu zuen berak mobida guzti horietan.

  Serra ministroaren izendapenak granoak atera zituen PPko barne egituran. Egunotan ezagutakoak granoak lehertu ditu Espainiako espioitzaren kateak frankismo garaietatik ez duela etenik izan PPko barne egiturak begi aurrean izan duenean. Agindutako regenerazio politikoak urak hartu du bazter guztietatik.

 

Non da Mayor Oreja?

  Inork eskatu gabe PPko bozeramaileen helburu jakina izan da Mayor Oreja, Barne ministraria, krisialdi honetatik at uztekoa. ETAren kontrako borrokan bide-zidorrik ez dela eta Gobernuaren zeregina legea betetzearena dela behin eta berriz errepikatzen duen ministroa mutu gelditu denean. Mayor Orejak, antza, CESIDeko informeak jaso bai, baina nondik eta nola galdetu gabe. Badaezpadan. CESID Guardia Zibilez josi, baina Guardia Zibil hauen egitekoen berri izan gabe. Badaezpadan. CESIDeko espia guztientzat NAN nortasun-agiriak eta pasaporteak eskatu hala zerbitu, baina zertarako diren galdetu gabe. Badaezpadan. CESIDeko iturrietatik mozkortu arte edan, eta pagatzeko ordua iritsitakoan, kontua Defentsa Ministeriora pasatzeko agindua eman.

 

CESID kontakatilu tzarra

  Ezer gutxi dakigu entzunketa ilegal horien ondorioz Espainiako gobernuak izandako informazioaz. Harrigarria, filtrazio bidez aditzera eman den datu bakarrak zera dio: CESIDek gobernu popularrari zehatz-mehatz eman ziola aditzera EAJ-PNVk HBrekin izandako elkarrizketen berri. Egunkariek kontatu izan ez balute bezala. Bistan da filtrazioak Espainiako iritzi publikoa EAJ-PNVren aurka jartzea bilatzen zuela, horretarako iritzi publiko horrek bazka gehiago beharko balu bezala.

  Agi denez, ez dute behar beste denbora izan HB-ETAren arteko lotura frogatu ahal izateko. Frogak etengabe eskatzen dituztenei frogatzat botoia nahikoa izaten dela gogoratu behar oraingoan.

  Euskal gizartean asko gara inteligentzia zerbitzuak, ETA aitzaki, nornahi eta zernahiren atzetik ibiltzen direla uste sakon eta moraltzat daukagunok. Personak, telefonoak, karta zein txostenak airean astintzen dituzte zerbitzuok, hori bai, ahal delarik arrastorik utzi gabe. Kontakatilu tzarra da CESID geurean.

  Ez dauka lan makalik Serra txikiak gaur goizeko Kongresuaren agerraldian. Ziurrenik PSOEren konplizitatearekin HB eta ETAren bizkarrera jaurti nahiko ditu ajeak eta penak. Kontua ez da hori, ordea. Serrak erantzunkizun politikoak beregain hartzen ez baditu, berehalakoan etxerako bidea hartzea izango luke zuzenena. Gobernu popularraren krisialdi honetaz baliatuz, CESIDen eskua barruraino sartzen ez badu, kolokan jarri zaion sinesgarritasun politikoa galdu, eta hemendik aurrera, neurri handi batean, zerbitzuon eskutan izango da, txantaia gora, txantaia behera.

   El gobierno popular ha establecido como axiomas directores de la lucha antiterrorista desde el discurso de investidura del  presidente Aznar el cumplimiento de la ley y la no existencia de atajos en la lucha antiterrorista. De la descripción de hechos realizada se desprenden precisamente dos conclusiones de signo completamente adverso y contradictorio con dichos axiomas, reiterados por los ministros del gobierno popular.

  Filigranas jurídicas que pretenden calificar de alegal lo que es notoriamente ilegal, al margen,  a la vista esta que teniendo el gobierno popular conocimiento de la existencia de las escuchas ilegales no ha tenido ningún empacho en mantenerlas y fomentarlas. Sin ninguna autorización judicial y sin poner a disposición judicial ninguna de las observaciones, notas o contenidos conseguidos a través de estos procedimientos.

  A la vista está también, Sr. Ministro, que para Vd. si existen atajos en la lucha, antiterrorista, el atajo se llama "todo vale, si la dicha es buena". No se repara en quebrantar la ley, no ya en bordearla por parte de los servicios secretos que mantienen puntualmente informado al Gobierno.

  Desde el relato de hechos que usted ha expuesto esta mañana, este grupo parlamentario vasco quisiera que concretara algunos aspectos que no considera suficientemente explicados en el mismo.

  -¿Nos encontramos ante un hecho aislado?

  -¿Está, sr. Ministro, en condiciones de afirmar en esta cámara que el Cesid  no espía, ni vigila, ni organiza seguimientos a personas de partidos políticos y sindicatos democráticos? No se lo cree ni usted.

  -¿Es singular y único el seguimiento efectuado en vitoria?

  -¿Existe alguna resolución expresa y formal de la dirección del cesid motivando la singularidad y excepcionalidad de las escuchas ahora descubiertas?

  -¿Fue informado el ministro de defensa en el traspaso de poderes por parte de su antecesor de las actuaciones que se venían desarrollando por parte del Cesid?

  -¿Ha tomado alguna medida como ministro de defensa para cancelar otro tipo de actuaciones que quebrantaban o bordeaban la legalidad?

  -¿Las actuaciones a las que nos estamos refiriendo  se han sostenido con fondos presupuestarios ordinarios del Cesid? ó ¿A cuenta de fondos reservados?

  -¿Ha sacado el ministerio de defensa alguna conclusión de los seguimientos realizados en la sede de HB?

  -¿Por  los datos de los que dispone el Ministro de defensa entiende que procede la ilegalización de HB ?  

  Una reflexión añadida,  sr. Ministro cada vez que nos introducimos en un periodo preelectoral en  Euskadi, aparece una mano negra haciendo algún favor electoral a HB.   Las escuchas  ilegales y los seguimientos descritos alimentan el caldo de cultivo de aquellos que se sienten perseguidos, oprimidos, víctimas de un estado policial que les impide el ejercicio de sus derechos democráticos.

  -¿Por qué sr. Ministro?

  -¿Favorecen esta actuaciones la normalización y pacificación de Euskadi?

  -¿Cree que se circunscriben a los contenidos del Pacto de Ajuria-Enea?  

  De la relación de hechos que ha relatado, se deriva la existencia de un Cesid   autónomo, funcional y orgánicamente adscrito al Ministerio de Defensa sin  otra relación con otros Ministerios, ni altas Instituciones del Estado. Sin embargo es de conocimiento general y así lo explica la propia Dirección del Cesid a cuantas delegaciones parlamentarias han sido invitadas a visitar la casa, que el cesid trabaja para el conjunto del gobierno. Por ejemplo:

  -¿Podría explicitar las relaciones entre el grupo operativo afectado y la guardia civil?

  -¿Son todos o alguno de los miembros del operativo miembros de la guardia civil?

  -¿Recibía el Ministerio del Interior informes derivados de estas escuchas y seguimientos?

  -¿Quién proporciona los D.N.I.s, las placas de seguridad de las matriculas de coches utilizados y las dobles identidades de los agentes?  

  Si el razonamiento básico del gobierno popular consiste en afirmar que dada la supuesta connivencia entre HB y eta por razones de la seguridad del Estado y los propios ciudadanos procedía establecer un dispositivo excepcional de seguridad, convendría, sr. Ministro, que en sede parlamentaria estableciera meridianamente los limites de esa excepcionalidad por un lado, y evaluara razonadamente el conjunto de actuaciones que se han derivado de las escuchas y seguimientos realizados en Vitoria.

  Establecer meridianamente los límites, en primer lugar porque de lo contrario, se podría afirmar que al sostener los partidos nacionalistas objetivos autodeterministas, que pueden afectar la actual estructura del Estado, al hilo de esta tesis podrían ser igualmente objeto de los mismos procedimientos excepcionales.

  No se le oculta, sr. Ministro, que la única información que se ha desprendido y conocido en la opinión publica derivada de estos dispositivos de los servicios de inteligencia españoles consiste, por parte de la opinión publica, en las conversaciones mantenidas por el PNV   y HB  . ¿Se investigaba a HB  o al PNV ? ¿Tenían algo que ver estas conversaciones con la lucha antiterrorista? O ¿Pretendían hilar mas fino buscando otras claves e interconexiones?

  Por ello, entendemos, sr. Ministro, que es menester realice en su turno de replica una exhaustiva evaluación de los productos generados de los dispositivos del Cesid   que estamos analizando.

  ¿Trás 8 años han podido demostrar que HB   y ETA   son lo mismo? O ¿ETA   es la coartada perfecta que permite y justifica la no existencia del estado de derecho de Euskadi?

  El Partido Popular que en la oposición exigió cruda y dignamente la regeneración democrática en los usos y comportamientos de los servicios policiales y de inteligencia, conoce  en el día de hoy una crisis política, de calado profundo, de consecuencias imprevisibles. El pretender pasar de rositas por esta delicada situación supone la aceptación de la autonomía y de la falta de control gubernamental y parlamentario de los servicios de inteligencia del estado que se constituyen así en estado dentro del estado con claves, leyes, normas, adscripciones y deontología propios, no sujetos a control democrático alguno.

  En caso contrario, al tener usted conocimiento de la excepcionalidad de los procedimientos que se estaban llevando a cabo, lo razonable, si la actuación hubiera estado suficientemente motivada, hubiera sido informar a la comisión de secretos oficiales, constituidas en esta cámara.

  Al no hacerlo así, confirma usted, sr. Ministro, la fama de la que venia precedido, que constituyó un autentico terremoto político en el propio Partido Popular al conocerse su nombramiento como Ministro de Defensa.

  En las visitas que el Cesid   ha organizado durante su etapa como Ministro de Defensa para las distintas comisiones parlamentarias de esta cámara, la dirección del Cesid   ha explicado a la mismas, sus objetivos, procedimientos, presupuestos y limites de actuación. Desde el grupo parlamentario vasco hemos insistido en aportar datos e indicios que cuestionaban en la practica la teoría por la dirección del Cesid   expuesta.

  Usted mismo, sr. Ministro, ha sido receptor de estos datos e indicios y los ha negado taxativamente exigiendo mas pruebas. Ahora que tiene pruebas evidentes encima de la mesa, justifica lo injustificable y vuelve a callar lo políticamente relevante.

  Por ello, sr. Ministro, seguimos insistiendo desde el grupo parlamentario vasco en afirmar que el Cesid, los servicios de inteligencia, sus relaciones con la guardia civil y el Ministerio del Interior siguen siendo una de las asignaturas pendientes de esta democracia. Es empíricamente demostrable que el hilo conductor de los servicios de espionaje de la dictadura sigue estando presente en los actuales servicios de inteligencia.

  Por ello, exigimos, sr. Presidente, la desmilitarizacion de estos servicios, su clara adscripción a la presidencia del Gobierno, el nombramiento de un civil con clara e intachable trayectoria democrática que goce del respeto y confianza de los representantes de los ciudadanos, que se ponga fecha de caducidad a la actual estructuración del y que se depuren las responsabilidades penales y políticas que se deriven de estos hechos.

  Sr. Ministro, tras la exposición que ha realizado, lo políticamente correcto es que tras terminar esta sesión en el Congreso se dirija directamente a la Moncloa y presente su dimisión. El grupo parlamentario vasco así se lo exige. Por dignidad por respeto a la legalidad vigente y las instituciones democráticas.