EAJ-PNVk, PSE-EEk eta Elkarrekin Podemos- IUk Pobreziaren eta Desberdintasunen Euskadiko Inkesta Ofizialean oinarritutako adierazle berri bat gehitzea aurreikusi dute, diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoak zehazteko

Adierazle hori INEk Estatu osorako Bizi Baldintzen Inkestan argitaratutako pobrezia-arriskuaren tasari gehituko litzaioke, eta, horrela, bi aukera horietatik ateratzen den kopururik handiena erabiltzea bermatuko litzateke
EAJ-PNVk, PSE-EEk eta Elkarrekin Podemos- IUk Pobreziaren eta Desberdintasunen Euskadiko Inkesta Ofizialean oinarritutako adierazle berri bat gehitzea aurreikusi dute, diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoak zehazteko
14
Azaroa
Eusko Legebiltzarra
PARTEKATU
14 Azaroa | Eusko Legebiltzarra

Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren Lege Proiektuari aurkeztutako zuzenketak aztertzeko ponentzian egiten ari diren eztabaiden barruan, Euzko Abertzaleak, Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos-IU talde-parlamentarioek 33.2 artikulua aldatzea proposatu dute. Artikulu horrek “Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestari dagozkion diru-sarreren pobrezia-atalaseen batez besteko haztatua sartzea aurreikusten du, etxebizitzaren alokairuari dagozkion gastuak deskontatu ondoren, eskuragarri dagoen azken urteari dagokionez”.

Adierazle hori hasieran planteatutakoari gehitzen zaio (zuzenketa bidez), zeinak bermatzen baitzuen onuradun indibidual bati dagokion gehieneko errenta bermatua ezingo zela izan lege hori onartu aurreko urteari dagokion pobrezia-arriskuaren tasa baino txikiagoa, edo, argitaratuta ez bazegoen, eskuragarri zegoen azken urtekoa baino txikiagoa.

Horrela, ponentzian egingo den eztabaidaren ondoriozko aldaketarekin, banako onuradun bati dagokion gehieneko errenta bermatua adierazle batetik edo bestetik ateratzen den zenbatekorik handiena baino txikiagoa ez izatea bermatuko da.

Horrela, 33.2 artikuluak aurreikusiko du Euskal Aurrekontuen Legeak finkatuko duela oinarrizko zenbatekoaren hileko zenbatekoa, Euskadiko Kontsumoko Prezioen Indizearen arabera. Nolanahi ere, bermatu egingo da banako onuradun bati dagokion gehieneko errenta bermatua ez dela txikiagoa izango honako hauen ondorioz ateratzen den gehieneko zenbatekoa baino:

- INEk Estatu osorako Bizi Baldintzen Inkestan argitaratutako pobrezia-arriskuaren tasa, lege hori onartu aurreko urteari dagokiona, edo, argitaratuta ez badago, eskuragarri dagoen azken urteari dagokiona.

- Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestari dagozkion diru-sarreren pobrezia-atalaseen batez besteko haztatua, etxebizitzaren alokairuari dagozkion gastuak deskontatu ondoren, eskuragarri dagoen azken urteari dagokionez. Adierazle hori gutxienez bi urtean behin lortu eta argitaratuko da.

Horrela, Legeak prestazioa Europako estandarretara egokitzen dela bermatuko du, eta, aldi berean, EAEn gerta daitezkeen berezitasunetara egokituz, muga gaindiezin bat finkatuz. Muga horren arabera, onuradun indibidual bati dagokion gehieneko errenta bermatua ezingo da izan pobrezia-arriskuaren tasatik ateratzen den gehieneko zenbatekoa baino txikiagoa; hau da, Estatu osoari dagokion batez besteko errentaren %60 baino txikiagoa, Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, edo Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestari dagozkion diru-sarreren pobrezia-atalaseen batez besteko haztatua (mantenua), etxebizitzaren alokairuari buruzko gastuak deskontatu ondoren, eskuragarri dagoen azken urteari dagokionez.

Oro har, Lan eta Enplegu Sailak sustatu eta Jaurlaritzaren Kontseiluak joan den maiatzean onartutako lege-proiektuak laguntzen kudeaketa arinagoa jasotzen du, estaldurak handitzen ditu eta zenbatekoak handitzen ditu, euskal herritarren gizarteratze- eta laneratze-mekanismoak hobetzeaz gain.

PARTEKATU

INTERESATU ZAITEZ