71 zuzenketa proposatu dizkie Euskal Taldeak Estatuko Aurrekontu Orokorrei, gizarte babesa areagotzeko eta ekonomiaren hazkundea bultzatzeko

Nabarmentzekoak dira amiantoaren biktimei konpentsazioa emateko funtsa eratzeko eta azpiegituretarako, I+G+b-rako eta itsasadarreko inbertsioetarako partidak, kultura sustatzeko eta euskara defendatzeko aurreikusten direnez gain
71 zuzenketa proposatu dizkie Euskal Taldeak Estatuko Aurrekontu Orokorrei, gizarte babesa areagotzeko eta ekonomiaren hazkundea bultzatzeko
05 Azaroa | Kongresua

Euskal Taldeak 71 zuzenketa partzial aurkeztu dizkio guztira 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege Proiektuari, herritarren babes soziala zabaltzeko eta enplegua eta ekonomiaren hazkundea bultzatzeko.

Horien artean, nabarmentzekoak dira Amiantoaren Biktimentzako Funtsa, 5 milioi eurokoa, kaltetuei arreta emateko. Oraindik daude PSOEk eta Unidas-Podemosek osatutako Kongresuko Mahaiaren gehiengoaren oniritziaren zain, funtsa sortzea aurreikusten duen Eusko Legebiltzarraren ekimenari bide librea emateko. Estatuaren eskumeneko gizarte-ekintzaren testuinguru horretan bertan, Euskal Taldeak minbizia edo beste gaixotasun larri bat duten adingabeak zaintzeagatiko prestazio ekonomikoa hobetu nahi du.

Jarduera ekonomikoa eta enplegua bultzatzeari dagokionez, Euskal Taldeak hainbat zuzenketa egin ditu EAEko hainbat azpiegituratan (trenbideak, aireportuak eta azpiegitura hidraulikoak) inbertsioak hobetzeko, bai eta EAEko kostaldean jarduketak egiteko ere. EAJ-PNVk era berean zuzendu nahi ditu I+G+b sektorea eta enplegu publikoaren sustapena. Era berean, Euskal Taldeak zerga-arloko bi zuzenketa proposatu ditu, BEZaren beherapenaren bidez ile-apainketaren sektoreari laguntzeko eta BGAEak sustatzeko.

Jarraian, Euskal Taldeak erregistratutako zuzenketak zehazten dira. Iragana astean Espainiako gobernuarekin adostutako akordioarekin ireki zen negoziaketa-garaian hizpide nagusi izango direnak. Akordio horrek eragin zuen EAJ-PNVk Kontu hauei osoko zuzenketa ez aurkeztea

GIZARTE BABESA

Amiantoaren biktimentzako aipatu 5 milioiko funtsaz gain, Euskal Taldeak proposatu du kentzea minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeko prestazioan aurreikusitako adin-muga, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginean aurreikusia. Horrenbestez, eta proposatutako zuzentasunaren arabera, adin-nagusitasunak ez du nahitaez ekarriko prestazioa azkentzea, baldin eta gaixotasuna etengabe tratatzeko beharra egiaztatzen bada.

ARTIKULUAK

Artikuluei dagokienez, gizarte-babesaren esparrua hobetzeko aipatutako zuzenketez gain, pandemiak gehien zigortzen duen sektoreetako bati laguntzeko zuzenketa bat proposatu du Euskal Taldeak. Sektore hori herritarrek askotan erreklamatu dute eta itxialdi garaian funtsezko jo zuten: ile-apainketako, bizargintzako eta estetikako jarduerak. Horretarako, %21eko BEZa murriztea proposatzen du eta % 10eko tasa ezartzea. Zerga-arloan ere, EAJ-PNVk eskatu du aurreikuspen sozial osagarriko erakundeak transakzio finantzarioen zergatik salbuesteko.

Eremu publikoan kontratazioa eta enplegua sustatzeko zenbait zuzenketa ere aurkeztu dira. Horrela, 2022ko aurrekontu-ekitalditik kentzea proposatzen da administrazio publikoei, merkataritza-sozietate publikoei, enpresa-erakunde publikoei, sektore publikoko fundazioei eta partzuergoei langileak sartzeko ezarritako mugak.

Bestalde, Euskal Taldeak zuzenketa bat erregistratu du, Nafarroako Foru Poliziako langileen egoera eta baldintzak beste polizia-kolektibo batzuen erretiro-adinaren koefiziente murriztaileekin parekatzeko.

Azkenik, EAJ-PNVk bi zuzenketa proposatu ditu Ekonomia Itunaren Legeari jarraiki EAEko herrialde historikoen foru-araubidea babesteko, eta hirugarrena, berriz, EAEk Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen esparruan bere gain hartutako ahalmenak zehazteko.

I+G+b

Ikerketarekin, Garapenarekin eta Berrikuntzarekin EAJ-PNVk duen konpromisoaren ildotik, zenbait zuzenketa proposatu dira hainbat proiektutarako. Horien artean, 35M€ Quantum Teknologia Aplikatuen Zentrorako; 700 mila euro Energigune IKZrako; eta 13,7M€ EHUko, Deustuko Unibertsitateko, Mondragon Unibertsitateko eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko proiektuetarako.

AZPIEGITURAK

Lurralde historikoetako aldirietako geltoki eta zerbitzuetan irisgarritasuna eta baldintzak hobetzeko, 22 zuzenketa aurkeztu dira. Jarduketa horiek, besteak beste, Martutenen (7M€), Zallan (2,6M€), Zorrotzan (27M€ urte anitzekoak), Luiaondon (2M€), Pasaian (1,7€), Irunen (1M €), Ortuellan (1,5M €), Tolosan (850mila) edo Santurtzin (650mila) egingo dira. Nabarmentzekoak dira, halaber, Santander-Bilbo linean maiztasunak areagotzeari buruzko zuzenketa, 5M € aurreikusi baitira horretarako. Edo tren-Tram zerbitzu berri bat ezartzea aurreikusten duena, Bilbo eta Balmaseda lotzeko, 35 milioi euroko balioarekin. Horrek, gainera, trenbide-pasaguneak kentzea ekarriko luke.

Azpiegitura hidraulikoetarako, hala nola araztegietarako eta kanaletarako, hiru zuzenketa aurkeztu dira guztira. Zehazki, Edar Galindo eta Edar Loiola araztegiak (8M € guztira) eta Añarbeko ubidea (24M€).

EAEko aireportu-azpiegiturak hobetzea ere Euskal Taldearen helburua da; beraz, 6,5 milioi euro erabiliko dira Forondan aireontziak aparkatzeko plataforma handitzeko. Era berean, bide-azpiegiturak hobetzeko partida batzuk aurreikusi dira, hala nola Zadorra ibaiaren gaineko zubiarena, Araban (2,4M€).

KULTURA EUSKARAREN DEFENTSA ETA ITSASERTZA

Kultura-proiektuei dagokienez, Euskal Taldeak 9 zuzenketa aurkeztu ditu euskara, arte eszenikoak edo bisita kulturalak sustatzeko. Hala, aipagarriak dira 3,25M€ Zorrotzaurreko arte eszenikoak sortzeko eta erakusteko espazio bat egiteko; 1,4 M€ Amaiur Gazteluaren eta Baztan haranaren Bisita Zentrorako, edo 100 mila euro Añanako Harana Fundaziorako eta Santa Maria Katedralerako, hurrenez hurren, Araban. Halaber, 2,8M€ erabiliko dira euskararen eraldaketa digitalerako proiekturako, eta 12M€ Gaztelania ez diren Hizkuntza Ofizialen Zinema-Funtserako.

Bestalde, zuzenketak aurkeztu dira euskal itsasertzeko proiektuetarako partidekin. Hala, nabarmentzekoak dira Bilboko Abandoibarra kaiaren konponketa, Getxo eta Bilbo artean Erribera egokitzea edo Bizkaian Barakaldo eta Erandio lotzen dituen zubi nabigagarri bat eraikitzea (35 m € guztira). Gipuzkoan, Zumaiaren eta Getariaren arteko Peatonal pasealekua, Pasaian oinezkoentzako eta txirrindularientzako bidea eta Irunen Plaiaundiko ibarra zaharberritzea, guztiak Gipuzkoan (2,5M € guztira).

KIROLAK

Esandakoez gain, Euskal Taldeak hainbat zuzenketa planteatu ditu, alde batetik, indarrean dagoen Kirolaren Legean klub profesionalek, kategoria profesionala lortzean, Kirol Sozietate Anonimoa (ELZ) izateko duten betebeharra ezabatzeko, eta bestetik, klubek beren Zuzendaritza Batzordeetako kide izateko baldintzak libreki ezar ditzaten baimentzeko, hala nola antzinatasuna edo abalak aurkeztea. Hori guztia, “jarduera erraztuko duen forma juridikorik onena bilatzeko”.

Esteka honen bitartez ikus daitezke Euskal Taldeak Estatuko Aurrekontu Orokorrei aurkeztutako zuzenketak:

https://kongresua.eaj-pnv.eus/eu/agiriak/20279/enmiendas-parciales-eaj-pnv-pge-2022

PARTEKATU