Izaskun Bilbaok Europa osorako irizpideak eskatu ditu pandemiaren ondorioz estatuen arteko mugikortasuna murrizteko

Europako Parlamentuko EAJ-PNVko diputatuak eskatu du estatu kideen artean hiritarren edo merkantzien mugikortasunari eragingo dion edo Europako erregio bakoitzaren arteko osasun arriskua neurtzeko egingo den edozein murrizketa gardentasun osoz eta proportzionaltasunarekin hartua izan dadila, aurreikusgarria izateaz gain irizpide homogeneoetan oinarrituta egon dadila
Izaskun Bilbaok  Europa osorako irizpideak eskatu ditu pandemiaren ondorioz estatuen arteko mugikortasuna murrizteko
15 Iraila | Europako Legebiltzarra

“Ez du inolako zentzurik azpimarratzeak birusak ez duela mugarik ezagutzen, eta, ondoren, mugak baliatu behar direla inolako zentzurik ez duten murrizketak ezartzeko, ez ikuspegi epidemiologikotik, ez askatasunetatik, ezta merkatu-batasunaren funtzionamendutik ere". 

Europako Parlamentuak Europa mailako irizpideak koordinatzeko beharrari buruzko eztabaida egin du, Europako erregioen epidemia-arriskua zehazteko. Gaur egun, Europako eskualde askok kalifikazio epidemiko desberdina dute estatu kide bakoitzean, eta horrek agerian uzten du arbitrariotasun-maila handia dagoela erabaki horietan. Hala ere, bere ondorioak izugarriak dira pertsonen eta merkantzien zirkulazio askatasunari dagokionez, "Horrek, lehenik eta behin, harridura sortzen du, Izaskun Bilbaoren esanetan, eta, jakina, mota guztietako susmoak sortzen ditu, pertsonei eta enpresei kalte larriak eragiten dizkie eta barne-merkatuan distortsio nabarmena eragiten du".

Izaskun Bilbao Barandicaren ustez, ez da hain zaila irizpide homogeneoak ezartzea "estatu kide guztietako osasun-sistemen kalitatea benetan onartzen badugu, erabiltzen dituzten diagnostiko-bitartekoak berdinak direla badakigu eta irizpide epidemiologiko partekatuak aplikatzen eta aberasten baditugu". Eurodiputatuak gogorarazi duenez, zenbakiek, termino absolutuetan, "Ez dute ezer esaten eta termino erlatiboetan irizpide objektiboen arabera haztatu behar dira. Ehun mila biztanleko positiboen ehunekoari proba bakoitzeko positiboen ehunekoa gehitu behar zaio, ehun mila biztanleko benetan egindako proben kopuruari, eta datu hori praktikatzen den kolektibo motarekin gurutzatu behar da. Kasuen miaketaren kalitateak, gainera, probak arrisku-kolektiboetan edo identifikatutako infekzio-fokuekin lotutako pertsonetan zentratzea dakar, eta horrek eragina du detektatutako positibo kopuruan. Era berean, batez besteko adina haztatu behar da, eta, bereziki, gaixotasunak osasun-sisteman eta ospitaleen okupazio-mailan duen eragina”.

PARTEKATU