Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1999ko irailaren 20an                                                                    106. alea

 

UDALBILTZAREN ADIERAZPEN POLITIKOA, BERE SORRERAREN EGUNEAN

 

Ø      Euskal Herriak milurteko aldi nahasietan barna osatu du bere historia, eta Atturritik Ebrorainoko lurralde ezaugarri berdinak eta anitzak dituen Herria hezur-mamitu du. Ia hiru miloi euskaldun gara, sei lurraldetan zabalduriko 20.800 km. karratuetan.

Gure Herriak iragan hurbilean bizi izan ditu guda garaiak, inposaketak,  oraindik berreskuratu gabe ditugun eskubideak indarrez kentzeak, horren ondorioz, XXI. Mendearen atarian, Euskal Herria, nazio izaera ukatzen dieten bi Estatuetan zatiturik aurkitzen da, oso errealitate politiko, kultural eta garapen ekonomiko eta geografiko ezberdinekin.

Baina Euskal Herriak historian zehar bere bidea egiten jarraitzeko borondateari  eutsi egiten dio, egoera berri baten aurrean gaude Euskal Herriaren eraikuntza nazional eta demokratikoari ekiteko garai itxaropentsuan. Eta lehenagoko aldietan bezalatsu, zeregin eta lan horrek udal eta udal hautetsien ekarpena eskatzen du.  

Otsailaren 6an, Lapurdi, Zuberoa, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako alkate eta zinegotziok Iruñan bildu ondoren, bertan onartutako adierazpenean jasotzen ziren helburuak zituen udal oinarria duen euskal erakunde nazionala sortzea erabaki genuen. Erabakitakoak oinarri sendoak eta ulerterrezak zituen. Alde batetik, gu euskaldunak gara, beraz, nahiz eta gure izaera nazionala izkutatzen duten zatiketak dirauten, beharrezkoa dugu gure Herriaren izatea ez ezik, beraren eraikuntzan aurrera-pausoak emateko balioko duen tresna gure eskuetan izatea. Bestetik, euskaldunek udal ordezkariengan utzi zuten ardurari erantzun egokia eman nahi zitzaion, sei lurraldetako biztanleon arteko harremanak bultzatuz.

 

Ø      Aurten, ekainean, lau lurraldetan hauteskundeak izan ondoren, Iruñan hautaturiko Batzorde Iraunkorraren prestaketa lanak burutu ondoren eta honek luzatutako proposamenari erantzunez, ekitaldi honetan aurkitzen garen Euskal Herriko alkate eta zinegotziok, Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra – UDALBILTZA deituriko lehen euskal nazio erakundea sortzea erabaki dugu, otsailean iragarri zen borondate politikoari jarraiki. Helburuak 99ko otsailaren 6an finkatutakoak dira, guk, beraien alde eta praktikara eramatearen alde egingo dugu lan.

 

Beraz, UDALBILTZAren iharduera, honako honetara bideratuko da:

   

1.- Euskal Herria nazio bat dela aldarrikatzea.

 

2.- Euskal Herriaren egituraketa politikoa eraikitzeari laguntza ematea, lurraldetasunaren lekuko izanik eta sei euskal lurraldeetako udal ordezkariak esparru erkidean batzeko asmoz.

 

3.- Euskal Herriaren nazio eraikuntza bultzatzea, prozesu dinamiko eta demokratiko gisa ulerturik eta euskal herritar guztien erabakimen eta partehartze askean oinarriturik.

 

4.- Herrialde guztietako udalerrien arteko harremanak eraikitzen laguntzea, hizkuntza, kultura, kirola, ingurugiroa, lurraldearen antolaketa, ekonomi garapena eta ongizatea bezalako esparruetan udal ordezkarien ekintza bateratuei aukera emanez.

 

5.- Nazioartean, Euskal Herria nazio berezkoa eta desberdindua dela adieraztea, baita Euskal Herriak nazio gisa jardun nahi duela Europako geroko egituraketan eta instituzioetan ere.

 

Ø      Honela, euskaldunontzat, UDALBILTZA udal hautetsien agintaldiaren iraupenera lotua dagoen erreferentzi instituzionalean bihurtzen da, bateratua, ordezkaritza daramana, demokratikoa eta lurraldetarra. Beronek nazio eraikuntza osatzen duten atal ezberdinen azterketa eta bultzadarako gogoeta leku izan behar duelarik.

 

UDALBILTZAk, sinbolikoki eta praktikoki Euskal Herriaren lurraldetasuna adierazten du.

UDALBILTZAk Nazio bezala aritzea ahalbideratzen digu.

UDALBILTZAk, munduaren aurrean euskal Nazioaren izatea ikustaraztea gauzatzen digu.

 

Guretzat, Euskal Herriko udal hautetsiontzat, UDALBILTZA erreferentzi politiko eta instituzionala bihurtu da, horregatik, Udaletxeko gure eguneroko lanean, UDALBILTZAk hartutako erabakiak ardatz orientatzaileak izango dira, bertatik sortutako iharduera, gomendio eta iritzi errealitatera eramaten saiatuko garelarik. UDALBILTZAk udal kudeaketa era aktiboan eta ekintza zehatzen bidez erakunde nazionalak dituen helburuak lortzera bideratu behar du bere zeregina.

 

Ø      UDALBILTZAk, eta gaur hautatua izan den Batzorde Eragileak, helburu hoiei begira hasten dute lana, horretarako, ezer baino lehen, abiapuntua zein den jakin behar da, Euskal Herria osoaren errealitate sozial, ekonomiko eta kulturala ezagutu behar dugu. Datuak, estatistikak, aldagai ekonomikoak, biztanleriaren piramideak eta abar luzea behar dugu, sei lurraldeen ikuspegia hartuz; gaur ez daukagu diagnostiko globala, Euskal Herriari ez zaiolako inoiz utzi bere ispiluan begiratzen.

Gainera, ezarritako helburu bakoitzak banakako eta aparteko tratamendua behar du, beraz, UDALBILTZAk, gaur intentzio adierazpena izan denak, ahalik eta epe laburrenean zehaztasun praktikoa izan dezan, bere baitan, xede horri begira egokien diren neurriak hartu eta garatuko dituzten lan taldeak osatuko ditu.

Konpromezu honetan beste erakunde eta eragile ekonomiko, sozial eta sindikalekiko elkarlana bultzatuko dugu, baita gure Herriaren osotasunezko garapenak gidaturiko ekimenak ere. Nazio eraikuntzak herritar guztien partehartzeari irekia behar du izan. Etangabeko komunikazio eta elkarrizketa hori izango da, hain zuzen ere, UDALBILTZAren jardueraren ezaugarri nagusia.  

Euskal Herriak, egitasmoa demokratikoa izaki, UDALBILTZA bezalako erakunde baten premia du, herri gisa bere biziraupenaren iturririk oparoena den sujetu politikoa eta beronen lurraldetasuna zehazten baitu. Baina egitasmo horrek lurraldeen arteko barne egituratzea eta beronek hartuko duen eredu instituzionala zehaztea ere eskatzen du. Honi begira UDALBILTZA, udalerriek dituzten aukera apartaz baliatuz, azterketa zein eztabaida zereginetan arituko da, lurralde historikoen nortasun eta erregimenekiko begirunearen printzipioari atxikiz.

Zeregin hauen gauzatze bidean UDALBILTZAren osatze ekitaldi hau urrats bat da. Gogotik saiatuko gara bultzatzen dugun Euskal Herriaren nazio eraikuntza euskal gizarteak gatazka, zatiketa edo ezarketa bezala ikusi ez dezan, herritar eta lurraldeen arteko ezagutza eta errespetuan zein euskal herritargoaren bategite askean oinarritutako elkarren arteko bateratze gisa baizik. Beti kultur, hizkuntza eta politika elkargo bereko partaide izateak batu egiten gaituela abiapuntutzat hartuta.

 

 

Ø      Euskal udal hautetsiak gara, eta euskal Nazioan sinesten dugu. Euskal herritar orori ezezik, beste udal ordezkariei ere une historiko honetako protagonista izateko deia luzatzen diegu, ere horretan, etorkizun hurbilean, Euskal Herria bere orainaren jabe izanik, nazioarteko komunitatean bere nortasunaz jantzitako eragile politiko ezagutua izan dadin.  

Ilusioa eta lanerako gaitasuna badugu, gure Herriaren historian zehar ezagutu gabeko jarduera politiko bateratuan oinarrituta, berea ez den beste errealitate politiko eraginkorrik onartzeari uko egiten dioten Estatu egituren inmobilismoa gainditzeko.

   

Euskal Herriaren etorkizuna euskaldunoi dagokigu. Gure herriaren garaia da.

 

ZORIONAK Euskal Herria! !

 

UDALBILTZA

Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra.

Euskalduna Jauregia, Bilbo. 1999ko irailaren 18an.

 

 

 

 

DECLARACIÓN POLÍTICA DE UDALBILTZA CON MOTIVO DE SU ACTO CONSTITUTIVO

 

Ø      El Pueblo Vasco ha forjado su historia a lo largo de un complicado proceso milenario, y ha configurado una Euskal Herria de características territoriales comunes y diversas desde Atturri (Adour) hasta el Ebro. Somos casi tres millones de vasc@s, asentados en los más de 20.800 kilómetros cuadrados que configuran los seis territorios.  

El pasado reciente de nuestro Pueblo, jalonado de guerras, imposiciones, hechos de fuerza y aboliciones de derechos no restituidos, hace que, en el umbral del siglo XXI, Euskal Herria aparezca ubicada entre dos Estados que niegan su identidad nacional, con una realidad política y cultural desarticulada y una evolución económica y demográfica asimétrica y dispar.  

Pero Euskal Herria mantiene la voluntad de labrar su propio camino en la historia,  encontrándonos en una nueva situación y en condiciones de iniciar una nueva fase en la apasionante tarea de la construcción nacional y democrática de Euskal Herria. Y es indudable que, al igual que en etapas pretéritas, ese quehacer y ese esfuerzo reclaman la incorporación de los electos municipales y el protagonismo de las instituciones de ámbito local.

Reunidos en Iruña el pasado 6 de febrero, alcaldes y concejales pertenecientes a los territorios de Lapurdi, Zuberoa, Nafarroa, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, declararon su voluntad de configurar una institución nacional vasca de base municipal con los objetivos que en la propia declaración se contienen. La decisión adoptada se sustentaba en unas premisas tan firmes como sencillas de comprender. Por un lado, somos vasc@s, y por encima de las divisiones y separaciones que niegan y ocultan nuestra realidad nacional, es preciso articular un instrumento que a la vez que dé testimonio de nuestra existencia como pueblo, sirva para avanzar en su construcción. Por otro lado, se trataba de dar una respuesta adecuada a la responsabilidad que l@s ciudadan@s de Euskal Herria habían depositado en manos de sus representantes municipales, impulsando las relaciones entre los vasc@s de los seis territorios.

 

 

Ø      Tras el proceso electoral municipal desarrollado el pasado mes de junio en cuatro de los territorios vascos, realizados los trabajos preparatorios por la Comisión Permanente elegida en Iruña y atendiendo a la propuesta formulada por ésta, los alcaldes y concejales de Euskal Herria presentes en este acto, hemos decidido hacer propia aquella voluntad política y constituir la primera Institución nacional vasca, bajo la denominación de Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra - UDALBILTZA, institución cuya definición viene dada por los objetivos fijados por los representantes municipales en la Asamblea de 6.2.1999, asumiendo nosotros el compromiso de trabajar por ellos y lograr su puesta en práctica.

 

Por tanto, la actividad y funcionamiento de UDALBILTZA estarán orientados a:

 

1.- Afirmar la existencia de Euskal Herria como Nación.

 

2.- Coadyuvar a la estructuración política de Euskal Herria dando testimonio de su territorialidad y con la pretensión de englobar en un marco común a los representantes municipales de los seis territorios vascos.

 

3.- Impulsar la construcción nacional de Euskal Herria, entendida como proceso dinámico y democrático y sustentado en la libre participación y decisión de todos l@s ciudadan@s vascos.

 

4.- Avanzar en el proceso de interrelación constructiva entre los municipios de todos los territorios, posibilitando una acción concertada de los representantes municipales en ámbitos tales como la lengua, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la ordenación del territorio, el desarrollo económico, el bienestar social,...

 

5.- Proyectar en el ámbito internacional la existencia de Euskal Herria como Nación propia y diferenciada, y su voluntad de actuar como tal en la futura configuración europea y en sus instituciones.

 

 

Ø      UDALBILTZA se constituye así, para l@s ciudadan@s de Euskal Herria, en una referencia institucional unitaria, representativa, democrática y territorial, ligada al mandato electivo municipal, y que ha de servir de marco de reflexión, análisis e impulso de las diferentes vertientes que integran la construcción nacional vasca.

 

UDALBILTZA expresa simbólica y prácticamente la territorialidad de Euskal Herria.

UDALBILTZA nos posibilitará actuar como Nación.

UDALBILTZA nos permitirá hacer visible ante el mundo la existencia de la Nación vasca.

 

Para nosotros, electos municipales de Euskal Herria, UDALBILTZA se convierte en referencia política e institucional, de tal manera que sus resoluciones serán guías orientadoras de nuestra actuación diaria en los Ayuntamientos, en donde trataremos de hacer realidad las iniciativas, recomendaciones y criterios fijados por la Asamblea. UDALBILTZA ha de contribuir decisivamente a que la gestión municipal se engarce activamente y con actuaciones concretas en el logro de los objetivos de la Institución nacional.

 

 

Ø      UDALBILTZA y su Comisión Ejecutiva hoy elegida, inician su andadura ligada a esos objetivos, y para ello, la primera y más urgente tarea es conocer cuál es la situación de partida, obtener la fotografía más precisa posible de la actual realidad social, económica y cultural del conjunto de Euskal Herria. Necesitamos disponer de datos, estadísticas, indicadores económicos, pirámides de población, etc. pero que estén referidos al conjunto de los seis territorios; diagnóstico global inexistente al día de hoy porque a Euskal Herria nunca se le ha dejado mirarse en su propio espejo.  

Además, cada uno de los distintos objetivos fijados requieren de un tratamiento específico e individual, por lo que UDALBILTZA, en su organización interna, se va a dotar de sendos grupos de trabajo que fijen, desarrollen y ejecuten las medidas más adecuadas para que lo que hoy es una declaración de intenciones, tenga una plasmación práctica en el plazo más breve posible.  

En ese compromiso promoveremos el trabajo en común con otras instituciones, agentes económicos, sociales y sindicales, y cooperaremos con todas aquellas iniciativas que promuevan el desarrollo integral de nuestro pueblo. No puede ser de otra manera. La construcción nacional debe estar abierta a la participación de todos l@s ciudadan@s, y esa continua comunicación y colaboración será la característica principal de la actividad de UDALBILTZA. Se iniciará además de manera inmediata.  

Euskal Herria como proyecto democrático precisa de una institución como UDALBILTZA porque contribuye a determinar el sujeto político y su proyección territorial, fuente primordial de su pervivencia como pueblo. Pero ese proyecto requiere también definir la articulación interna de los diferentes territorios y el modelo institucional sobre el que se va a soportar aquélla, a lo que UDALBILTZA, desde la posición privilegiada de los municipios, colaborará en su análisis y discusión, bajo el principio de respeto a la personalidad y regímenes de los territorios históricos.  

Vamos a esforzarnos para que en el desarrollo de esas tareas, el proyecto de construcción nacional de Euskal Herria que propugnamos y del que forma parte este acto constitutivo de UDALBILTZA, sea percibido por la sociedad vasca no como confrontación ni división ni imposición, sino como un proceso de integración, basado en el reconocimiento y respeto entre personas y territorios, así como en la libre adhesión de la ciudadanía vasca, y desde la constatación de que nos une el sentido de pertenecer a una misma comunidad cultural, lingüística y política.

   

Ø      Somos elect@s municipales vasc@s y creemos en la Nación vasca. Invitamos a la ciudadanía vasca y al resto de representantes municipales a protagonizar este momento histórico para que Euskal Herria, siendo dueña de su presente, sea en el futuro próximo sujeto político dotado de identidad propia en la comunidad internacional.  

Tenemos ilusión y capacidad de trabajo para, asentando unas bases de acción política comunes, inédita en la historia de nuestro Pueblo, superar el inmovilismo de estructuras estatales que se niegan a aceptar ninguna realidad política operativa que no sea la suya propia.

El futuro de Euskal Herria pertenece a l@s vasc@s. Es la hora de nuestro pueblo.

 

ZORIONAK Euskal Herria!

 

UDALBILTZA

Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra.

Palacio Euskalduna, Bilbao. A 18 de septiembre de 1999.