Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1999ko apirilaren 19an                                                                    103. alea

 

Kurdoak, Eusko Legebiltzarra, Gobernu espainiarra, eta Epaitegi Konstituzionala

EAJ-PNVren Aberri Batzarraren agiria

   

EAJ-PNVren betiko ohitura izan da zapalketa, errepresio edo Eskubideen ukoren bat jasan duen edozein pertsona edo herrirekin elkartasuna izatea, eta hori, bere alderdikide gehienek hamarkada luzeetan zehar jazarpena, debekua, gartzelaratzea edo atzerria sofritu behar izan zutelako gertatzen da.

 

Hori dela eta, Europan bizi diren Kurdoek euren atzerriko Parlamentuaren bilkura bat eskatu zutenean, ez genuen une labur bateko zalantzarik ere izan baiezko gogotsu batez erantzuteko. Gauza bera egin genuen geure Legebiltzarra bisitatu zuen Dalai Lamarekin, ede Fronte Polisarioarekin.

 

Harridura handiz hartu genuen Eusko Legebiltzarrak bere lokalak mugimendu Kurdoari eskaintzeko hartu zuen erabakiari aurre egiteko Gobernu espainiarraren asmoa, hala nola, ondoren etorri zen desitxuratze eta gezurrez beteriko kanpaina beldurgarria.

 

Aznarren Gobernuak martxan jarritako jazarpenaren azken ekintzak Epaitegi Konstituzional espainiarraren erabakia ekarri du, non bertan behera uzten den behin behinean Eusko Legebiltzarraren akordioa, bost hilabeteko epea hartzen duelarik behin betiko erabaki bat emateko. Esandako ekitaldia ospatuko den erabakitzeko epe modura datorren uztaila ipini izanak zera dakar, epearen agortzeak berak galerazi egiten duela atzerriko Parlamentu Kurdoaren bilkura.

 

Epaitegi Konstituzionalak ez dauka inolako arazorik Konstituzioaren 97. Artikuluak Gobernu espainiarrari kanpo politika zuzentzeko eskaintzen dion eskumena neurriz kanpora zabaltzeko, eta maiatzaren 26ko 165/94 epaiean zehazturiko bere doktrina ezeztatzeko, non kanpo arazoetarako eta edo kanpo politikarako eskumena zehazten den, mugak, “Ius legationis” eta “Ius contrahendi” kontzeptuen pean, Itunak adostean eta enbaxada edo legazioak mantentzean ipintzen dituelarik.

 

Gainera, Epaitegi Konstituzionalari aurkeztu zaion eskumen gatazka gaizki planteatua dago hasera haseratik. Ez gaude Konstituzioaren 148 eta 149 artikuluek aurrikusten dituzten eskumen arazoen aurrean, eta Eusko Legebiltzarraren erabakiak ere ez du inolaz ere zapuzten 149-3 artikuluak aurrikusten duen Estatuaren nazioarteko harremanetarako eskumen osoa.

 

Eusko Legebiltzarrak egin duena, bere partaideak sufragio unibertsalaren bidez aukeratuak izateagatik eta eskumen legislatiboak edo bere burua mundu osoan zehar adierazteko ahalmena izateagatik eskaintzen dizkion aukera askotariko bat jorratzea besterik ez da, eta hori bere lokalak bere borondate askearen arabera erabili edo eskaintzearena izan da.

 

Europar Batasunaren Itunaren printzipio nagusienetako baten arabera, kooperazio politikan giza eskubideak errespetatu behar dira, eta errespetu horrek ez dio tokirik uzten legalki onartuak dauden hiritar edo erakundeei Batasunaren Estaduen artean ibiltzeko ahalmena mugatzeari, eta beraz, bilkura Kurdoa galerazteko modu bakarra, Gazteizeko Legebiltzarra polizialki inguratzea da, indarrez galeraziz horrela Asanblada kurdoaren partaideen sarrera.

 

Ausartu dadila Gobernu espainiarra, inongo oinarri errealik ez duten trikimailu juridikoak alde batera utziaz, neurria hartzen eta bere asmoaren egiazko aurpegia erakusten: ez dio enbarazurik egiten Asanblada Kurdoak, berau Eusko Legebiltzarrean ospatzeak baizik. Behin berriro, euskal ekimena da Aznarren Gobernua aztoratzen duena, kontutan izanik, gainera, ez duela inolako arazorik serbiar basatikeriaren kontra abioiak bidaltzeko eta Kosovoko autonomia defendatzeko eta, aldi berean, are handiagoa den turkiar Gobernuaren basatikeria babesteko, honek Kurdoak era krudelean zapaltzen dituenean bere lurrean.

 

Izan ere, EAJ ez baita ari guzti honetan bere mesedetan. Ez du ezer irabazten Kurdoak Eusko Legebiltzarrean biltzen baldin badira. Solidaritza eta sentiberatasun demokratikoaren kontu bat da. Beste batzuk modu lotsagarri batean galdua daukaten sentiberatasuna, oraindik ere oso hurrun ez dagoen iragan baten esperientzia tristeak gogoraraten dizkigutelarik.

 

Are lotsagarriagoa da oraindik ere euskal enpresariengan piztu nahi duten beldurraren erabilpena, Turkiarako esportazioek jasan ditzazketen galera konponezinak aipatzerakoan. Europar herri askoren antzeko esperientziek diote turkiar Gobernua ez dela gauza, protesta eta mehatxuen ondoren, ezinbestekoak dituen hartueman komertzialak kaltetzeko.

 

EAJ-PNV lasai dago Epaitegi Konstituzionalaren erabaikaren zai. Beste behin ere ikusi ahal izango dugu, Zuzenbidezko jotzen duten Estatu hori nola dabilen osasunez.

 

 

Bilbo, 1999ko Apirilaren 17

 

Asamblea Kurda, Parlamento Vasco, Gobierno español y Tribunal Constitucional

Comunicado de la Asamblea Nacional de EAJ-PNV

                         

Ha sido costumbre de EAJ-PNV solidarizarse con cualesquiera personas o pueblos, víctimas de algún tipo de opresión, represión o negación de Derechos, y ello porque la mayoría de sus afiliados fue, a su vez y durante decenios, víctima de persecución, prohibición, encarcelamiento o exilio.

 

De ahí que cuando los Kurdos residentes en Europa solicitaron la celebración de una sesión de su Parlamento en el exilio, no dudamos un momento en responderles con un sí entusiasta.  Lo mismo hicimos con el Dalai Lama, cuya visita honró el Parlamento Vasco o con el Frente Polisario.

Con gran sorpresa nos enteramos de la pretensión del Gobierno español de oponerse a la decisión del Parlamento Vasco de ceder sus locales al movimiento Kurdo, y a la subsiguiente y atronadora campaña de tergiversaciones y falsedades.

 

El último acto de la persecución del Gobierno Aznar ha desembocado en la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender provisionalmente el acuerdo del Parlamento Vasco, reservándose cinco meses para emitir una resolución definitiva.  La fijación del próximo mes de Julio para dicha celebración, hace que el simple agotamiento de tal plazo impida la sesión del Parlamento Kurdo en el exilio.

 

No tiene empacho el Tribunal Constitucional en desorbitar la competencia sobre la dirección de la política exterior que el art. 97 de la Constitución atribuye al Gobierno español, ni en contradecir su propia doctrina, concretada por sentencia 165/94 del 26 de Mayo, en la que se define la competencia de asuntos exteriores o de política exterior, limitándola a  los conceptos “Ius legationis” y “Ius contrahendi” consisten en facultades de convenir Tratados y mantener embajadas y legaciones.

 

Además el conflicto de competencias que se ha presentado al Tribunal Constitucional está mal configurado desde su origen.  No estamos ante una cuestión de competencias en las previstas en los arts. 148 y 149 de la Constitución ni la decisión del

Parlamento Vasco contraviene la competencia exclusiva de Estado en materia de relaciones internacionales que prevé el art- 149-3.

 

Lo que ha hecho el Parlamento Vasco no es sino ejercitar una de las muchas posibilidades, a partir de la elección de sus miembros por sufragio universal y que posee competencias legislativas y de representación de sí mismo en el ancho mundo, y que es capaz de usar o ceder sus locales desde su libérrima voluntad.

 

Uno de los principios rectores del Tratado de la Unión Europea es el respeto a los derechos humanos en relación a la política de cooperación, respeto que exige no restringir las posibilidades de circulación entre Estados de la Unión a ciudadanos u organizaciones reconocidas legalmente, de forma que la única manera de impedir la reunión Kurda en el Parlamento de Gasteiz es la de rodear policialmente la sede impidiendo con medida de fuerza la entrada a los miembros de la Asamblea Kurda.

 

Atrévase el Gobierno español, dejando a un lado triquiñuelas jurídicas sin base real, a tomar la medida y a exhibir la verdadera cara de su intención: no le molesta la Asamblea Kurda, sino que se celebre en el Parlamento Vasco.  Es, una vez más, la iniciativa vasca la que enerva al Gobierno Aznar, que no tiene empacho en enviar aviones contra la brutalidad serbia y en defensa de la autonomía Kossovar, mientras apoya la brutalidad aún mayor, la tiranía del Gobierno turco que masacra no menos cruelmente a los Kurdos oprimidos en su propio territorio.

 

Porque el PNV no actúa en el caso por su propio interés.  No gana nada con que los Kurdos se reúnan o no en el Parlamento Vasco.  Es una cuestión de solidaridad y de sensibilidad democrática.  Sensibilidad de la que otros carecen de un modo escandaloso, trayéndonos a muchos a la memoria las tristes experiencias de un pasado todavía reciente.

 

Menos presentable aún es el recurso a provocar el temor de los empresarios vascos, alegando presuntas pérdidas irreparables en las exportaciones a Turquía.  La experiencia de muchos países europeos en situaciones análogas enseña que el Gobierno turco, tras las protestas y amenazas, no está en situación de deteriorar unas relaciones comerciales que les son imprescindibles.

 

EAJ-PNV espera con tranquilidad la decisión del Tribunal Constitucional.  Será un punto más en el que se podrá comprobar hasta qué punto este Estado que denominan de Derecho, goza de buena salud democrática.

 

                                                                                                                        

Bilbao, 17 de Abril de 1999