Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1999ko martxoaren 29an                                                                102. alea

EUSKAL GIZARTEARI

 

Euskal Herriak aukera irmoa egin du bakerantz eta gatazka politikoaren konponbide aldera urrats sendoz doan prozesuaren alde, eta zalantzarik gabe bide beretik jarraituko du helburu horiek lortu arte.  Prozesu horren mamia euskal hiritarrek askatasunez eta demokratikoki hartutako erabakiekiko errespetua da.  Hauxe da gure uste osoa eta apustu garbia.

 

Egiaztatu dugunez, euskal gizarteak une hau berebiziko ilusio eta itxaropenez bizi du, eta egungo prozesu politikoa gero eta atzeraezinago egiteko konpromiso eta jarrera konstruktiboak galdegiten dizkie esparru instituzional, politiko, sozial eta sindikalei.  Erantzun egokia eman behar diogu guztiok herrian horren hedatuta dagoen sentimenduari.

 

Gainera, azken aldion euskal indar politiko eta sindikalak garatzen ari diren ekimen bateratuak eta elkarlana gure gizarteko gehiengoaren asmoekin bat datoz, eta honi konfiantza ematen diote erronka hain erabakigarriaren aurrean.

 

Baina sei hilabete igaro dira, eta euskal gehiengo sozialak konponbiderako proposamen demokratikoak etengabe eskatu dituen arren, gobernu espainol eta frantsesaren arduragabekeria politikoa nabarmen geratu da.  Euskal gizarte eta erakundeen erabakiekiko mespretxu sistematikoak eta elkarrizketaren ukapenaren ondorioz, gobernu biek kutsu politiko nabaria duten erantzun polizial eta judizial hutsetara jo dute; aldi berean, Lizarra-Garaziko Akordioa sinatu duen indar oro deskalifitzaen dute.  Era berean, deitoragarria da hainbat sektore politiko eta mediatiko garrantzitsuk egoera berri hau aintzat hartu nahi ez izana, edo soilik bere aurka jarduteko eta porrot egin dezan ahaleginetan jarduteko ezpada, horrela bake prozesuko eragile aktibo bilakatzeari uko eginez.

 

Alabaina, euskal gizarteak argi asko utzi du bere heldutasuna, eta badaki bereizten Euskal Herriarentzat bake eta demokraziazko eszenatoki berri bat, nahi dutenen eta iraganeko egoeretan (blokeo politikoa, liskar biolentoa eta oinazearen jarraipena barne direlarik) jarraitu nahi dutenen artean.

 

Betidanik izan dugu gogoan era honetako prozesuak ez direla erresistentzia eta oztoporik gabe aurrera ateratzen.  Geurea ere ez da salbuespena.  Ahalegin guztiak egin behar ditugu oztopo horiek perspektiba eta gauzak argi ikusteko aukera galaraz ez diezaguten.

 

Bizi ditugun une zail hauetan Euskal Herriko emakume eta gizonoi bi oinarri dituen mezua adierazi nahi dizuegu: lasaitasuna, batetik, eta gatazkaren konponbiderako elkarrizketa eta negoziazioa bideen aldeko apustuarenganako konfiantza, bestetik.

 

Halaber, Euskal Herriarentzako bake eta demokraziazko eszenatokia lortzeko bide bakarra dago: gizarte osoak berarekin bat egin eta berau aurrera ateratzeko konpromisoa hartzea, eragozpen edo oztopo izan liteezkeen egite eta jarrerak arbuiatuz.  Gainera, azken asteotan prozesuak eraso anitz jasan du, eta pentsa daiteke eraso horiek etorkizun hurbilean jarraipena izango dutela; horiek ere euskal hiritarren aldetik erantzun bateratu, tinko eta irmoa eskatzen dute.

 

Hori guztia dela medio, BAKEA ERAIKITZEN-EUSKAL HERRIAK DU HITZA lemapean, agiri hau sinatzen dugun alderdi politiko eta erakunde sindikalok dei egiten dizuegu prozesuarekiko atxikipena eta konpromisoa adieraz dezazuen, honako ekimenetan parte hartuz:

 

>Ostirala, martxoak 26an, arratsaldeko zortziretan, ordu erdiko bilkura isilak Euskal Herriko udalerri guztietan.

>Larunbata, apirilak 10ean, manifestazio isila Bilbon, arratsaldeko 5,30etan.

>Ordubeteko lanuztea, apirilaren 12ko eguerdiko 12ctatik aurrera.  Lanuzte honetan zehar norberaren egoitza, denda, ikastetxe eta lantoki aurrean egon zaitezten dei egiten dizuegu.

 

Era berean, Euskal Herriko erakundeei ekimen honen helburuekiko atxikipen aktiboa eurek egokien irizten dioten moduan adieraz dezatela proposatzen zaie.

 

Hasitako prozesu politikoa sendotzeko beharra kontutan izanik eta horretarako biderik egokiena gizartearen mobilizazio demokratikoa dela ziur gaudelako plazaratu ditugu deialdiok.

 

Euskal Herriarentzako bake eta demokraziazko eszenatokirantz daraman bidean gizartearen atxikipen gero eta zabalagoa bilatzeko xedeaz, egoera berriak ekintza bateratua oztopa dezaketen jarrera eta erantzunezko erreakzioak atzean uztea eskatzen du. Hartara, euskal gizarteko gehiengoari dei egiten diogu plazaratutako mobilizazio ekimenak era aktibo eta demokratikoan bere egin ditzan.

 

Halaber, argi utzi nahi dugu egoera berri honek zera eskatzen duela, prozesuak piztu dituen energia eta itxaropen guztiak ekintza bateratu, anitz eta demokratiko bilakatzea eta horien bidez adieraztea.

 

Gizartearen aurrean aipatutako bideari jarraitzeko konpromisoa agertu nahi dugu, prozesua oztopatu edo eragozteko xedea duen ekintza nahiz eraso orori erantzuterakoan.  Soilik jokabide horrekin izango gara ireki diren elkarlan guneak indartu eta abiatu den prozesu politikoa behin betiko finkatzeko gauza.

 

Herriko gehiengoaren borondateak berretsitako bide politikoak eta erabaki demokratikoak dira benetan eraginkor eta ukaezinak.  Inork ez dezake euskal hiritarren borondate askea ordezkatu, ez eragotzi.  Euskal Herriak du hitza.  BAKEA ERAIKITZEN - EUSKAL HERRIAK DU HITZA

 

 

Euskal Herrian, 1999ko martxoaren 24ean

 

 

 

 

EUSKAL GIZARTEARI

A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE EUSKAL HERRIA

   

Euskal Herria ha optado decididamente por un proceso que camina firmemente hacia la paz y la resolución del conflicto político que la atenaza, y continuará sin ninguna duda por la misma senda hasta alcanzarlas.  La clave de dicho proceso reside en el respeto a las decisiones libre y democráticamente adoptadas por las ciudadanas y ciudadanos vascos. Esta es nuestra convicción y apuesta inequívoca.

 

Constatamos que nuestra sociedad vive este momento con una enorme ilusión y esperanza, y demanda de ámbitos institucionales, políticos, sociales y sindicales compromisos y actitudes constructivas que afiancen la irreversibilidad del actual proceso político.  Todos debemos responder de un modo adecuado a un sentimiento popular de tal envergadura.

 

Además, las iniciativas conjuntas y el trabajo en común que vienen desarrollando fuerzas políticas y sindicales durante los últimos tiempos sintonizan con los deseos mayoritarios de nuestra sociedad, y generan confianza ante tan trascendental reto.

 

Pero transcurridos seis meses, y frente a la demanda permanente de propuestas de resolución en claves democráticas formulada por la mayoría social, se ha evidenciado la irresponsabilidad política de los gobiernos español y francés.  El desprecio sistemático a las decisiones adoptadas por la sociedad e instituciones vascas y la negativa al diálogo, llevan a ambos gobiernos a articular respuestas en claves exclusivamente policiales y judiciales de marcado carácter político, y a la descalificación de los firmantes del Acuerdo de Lizarra-Garazi en su conjunto.  Al mismo tiempo, y lamentablemente, sectores políticos y mediáticos importantes no han querido tomar en consideración este nuevo escenario sino para combatirlo e intentar que fracase, renunciando a convertirse en agentes activos del proceso de paz.

 

No obstante, esta sociedad ha demostrado con creces su madurez, y distingue entre quienes se esfuerzan por lograr un nuevo escenario de paz y democracia para Euskal Herria, y quienes se empeñan en mantener situaciones de pasado caracterizadas por el bloqueo político, el enfrentamiento violento y la prolongación del sufrimiento.

 

Siempre hemos sido conscientes de que procesos de esta naturaleza no se alumbran sin resistencias y dificultades.  El nuestro no es una excepción.  Tenemos que evitar a toda costa que estos obstáculos nos hagan perder la perspectiva y la claridad de ideas.  En momentos de dificultad como los que estamos atravesando, queremos transmitiros, hombres y mujeres de Euskal Herria, un mensaje de serenidad y de confianza en la apuesta por las vías del diálogo y la negociación para resolver el conflicto.

 

Asimismo os queremos manifestar que el escenario de paz y democracia para Euskal Herria solo se va a conseguir si el conjunto de la sociedad se implica en él y se compromete con su éxito, rechazando hechos y actitudes que lo impidan o entorpezcan.  Además, en las últimas semanas se han producido múltiples agresiones al proceso, que es previsible que tengan continuación en el imnediato futuro y que requieren también de una respuesta unitaria, decidida y firme de la ciudadanía.

 

Por todo ello, bajo el lema BAKEA ERAIKITZEN - EUSKAL HERRIAK DU HITZA, los partidos políticos y organizaciones sindicales que suscribimos este documento os convocamos a expresar vuestra adhesión y compromiso con el proceso mediante la participación en las siguientes iniciativas:

 

·               Concentraciones silenciosas de media hora de duración en todos los municipios de Euskal Herria el día 26 de marzo a las 20,00 h.

·               Una manifestación silenciosa en Bilbao el sábado 10 de abril, a las 5.30 horas de la tarde.

·                Un paro de una hora de duración a partir de las 12 del mediodía del lunes 12 de abril.  Invitamos a que el paro vaya acompañado de la presencia ante sedes, establecimientos y centros de trabajo.

 

Asimismo, se propone a las distintas Instituciones de Euskal Herria que en la forma que consideren más conveniente expresen su adhesión activa a los objetivos de la presente iniciativa.

 

Estas convocatorias las realizamos atendiendo a la necesidad de consolidar el proceso político iniciado, y desde la confianza plena en que la movilización social democrática es la vía más idónea para ello.

 

En la búsqueda de una creciente adhesión social en el camino hacia un escenario de paz y democracia para Euskal Herria, la nueva situación exige también la superación de actitudes y reacciones de contestación que dificulten la acción conjunta.  En este sentido, apelamos a toda la sociedad a que haga suyas de forma activa y democrática las iniciativas de movilización planteadas.

 

Queremos asimismo afirmar que esta nueva situación exige que todas las energías e ilusiones generadas por este proceso se transformen y canalicen en acciones de carácter unitario, plural y democrático.

 

Hacemos público nuestro compromiso de avanzar por este camino a la hora de responder a cualquier actuación o agresión que pretenda obstaculizar e impedir el avance de este proceso.  Unicamente desde esta perspectiva seremos capaces de fortalecer los espacios de colaboración abiertos y afianzar definitivamente el proceso político iniciado.

 

Las vías políticas y decisiones democráticas, legitimadas por el respaldo mayoritario de la voluntad popular, son las verdaderamente eficaces e incontestables.  Nadie puede tutelar ni impedir la libre voluntad de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria.  Euskal Herria tiene la palabra.  BAKEA ERAIKITZEN - EUSKAL HERRIAK DU HITZA.

 

Euskal Herria, 24 de marzo de 1999