Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1998ko Azaroaren 16an                                                               89. alea

 

 

PRESOEN INGURUAN UDALETAN AURKEZTUKO DEN MOZIOA

  Askatasuna debekaturik duen pertsona orok, dagokion zigorra bere inguru familiar eta sozialeko espetxean betetzeko eskubidea du.

  Hau eskubide bat eta administrazio publikoen espetxe legediaren betekizun bat da.

  Dispertsioa eta gaur egungo politika penitentziarioaren amaiera behin eta berriro aldarrikatua izan da azken urte hauetan euskal gizartearen gehiengoarengandik eta bertako instituzioetatik.  Gogoratzea besterik ez dugu Gasteizko Legebiltzarrak eta bere Giza Eskubideen Batzordeak nola IU, CDN, HB eta EA Nafarroan eta Euskal Herriko hainbat udaletxeek burututako aldarrikapenak.

  Aldi berean ezin dugu ahaztu egoera honen amaiera eskatuaz talde sozial ugariek bultzatutako mobilizazioak.

  Hau honela izanik, aitortu behar dugu eskakizun hau gauzatua izatetik oraindik oso urrun gaudela eta gobernu españolas zein frantsesak ez dutela inongo harmen jarrerarik erakusten Gasteizko parlamento, udaletxe eta hiritarren eskakizunen aurrean.

  Giza eskubideen ikuspuntutik, dispertsio politikaren amaiera eskatzea eta exijitzea luzaezina bada: kontestu berrian, honi iraupena eta jarraikortasuna ematea soilik estatu administrazioen probokazio neurtu bezela ulertuko litzateke, guzti honek bakerako prozesua oztopatzen duelarik.

  Normalizazio politikoa gauzatzeko eskariz betetako hauteskunde kanpaina baten ostean, Euskal Autonomi Elkarteko Legebiltzar berria aukeratu da.

  Beraz, kontestu berri honetatik ulertzen dugu beharrezko eta nahitaezko betebeharra dela Euskal Herriko udalek egoera sozial on bat eragin eta gauzatu dezatela.  Aldi berean gure herrietatik sofrimendu adierazpen guztiak kanporatzeko konpromezua har dezatela.  Honengaitik, eta euskal presoen eta hauen senideen eskubideei dagokienean, dei egiten diogu korporazio honi akordio hauek hartzera:

  1.-Gaur egungo legediaren gauzatzearekin nola oinarrizko giza printzipioengaitik, askatasuna debekaturik duten euskaldun orok beren zigorra inguru sozial eta familiarretan bete dezatela, hau da, Euskal Herriko espetxeetan.

  Bestetik, zigorraren 1/4-nak beteak dituzten euskal presoak, beti ere espetxeko erizpide errepresiborik ezarri ez bazaizkie, askatasun baldintzatuean egoteko eskubidea dute.  Era berean, gaixotasun sendaezinak dituzten presoen berehalako askatasuna, legediaren 92. artikulua aplikatuz.  

  2.-Gobernu espainol zein frantsesak ez dituela entzun instituzio euskaldunek eta euskal hiritar gehienek luzatutako eskakizunak.  

  3.-ETAk baldintzarik eta mugarik gabeko su etena aldarrikatzeak sortu duen egoera berriak, agerian uzten du Gobemu frantses eta espainiarrak presoekiko mantendu duten eta mantentzen duten sailkapen eta kalifikazio politikoa: ETA Erakundeak eman ditzazken urratsen arabera sakabanaketa eta urruntzea "birbideratuak" izango direla diotenean.  Frantsez eta espainol Gobernuen kartzela politika ez da beraz legaltasunean oinarritu, erizpide politikoetan baizik.

 

  4.-Benetako eta betirako bake prozesu bat bultzatu eta gauzatzeko urrats asko eman beharko ditugula eta euskal gizarteak bizi duen sofrimendua desagertu arazteko asmoak bultzatzen gaituela.

 

  5.-Gasteizko Legebiltzarrari azken urteetan hartutako akordioak eta Iruñeako Parlamentuari mozio honetan aipatzen diren puntuak gauza daitezen bere ahaleginak areagotu ditzaten eskatzen diegu.

 

  6.-Herri bakoitzean 1998.eko abenduaren 31 erako deituko diren mobilizazio ixiletan gure partaidetza ziurtatzen dugu.

 

  7.-Azkenik, mozio honetan jaso ditugun puntuen esanahia biltzen duen dokumentu bat eskainiko diola bai Espainiar Gobernuko Barne Ministaritzari bai frantses Gobernuko Justizia Ministaritzari, Euskal Herriko Alkateen Komisio batek.

 

A toda persona privada de libertad le asiste el derecho de cumplir su condena en un centro penitenciario cercano a su entorno social y familiar

  Se trata de un derecho y del cumplimiento de la propia legislación penitenciaria de la administración pública.

  La exigencia del cambio en la actual política penitenciaria y el cese de la dispersión han sido reclamadas insistentemente en los últimos años por gran parte de la sociedad vasca y sus instituciones.  Basta recordar los acuerdos del Parlamento de Gasteiz y su Comisión de Derechos Humanos, el acuerdo adoptado por los grupos parlamentarios de IU, CDN, HB y EA en Nafarroa y los numerosos pronunciamientos de los Ayuntamientos de Euskal Herria.

  Tampoco podemos olvidar las múltiples movilizaciones promovidas por distintos colectivos sociales por acabar con la situación que padecen los presos.  Esto así, hemos de reconocer que aún estamos lejos de ver satisfecha esta reclamación, y que los Gobiernos español y francés no muestran receptividad alguna a los requerimientos del Parlamento de Gasteiz, los Ayuntamientos y los ciudadanos.

  Si desde el punto de vista de los derechos humanos era y es inaplazable la exigencia del cese de la política de dispersión de los presos vascos; en el nuevo contexto, persistir en ello solo podría ser entendido como una "provocación calculada" desde la administración de ambos Estados para obstaculizar un proceso normalizado hacia la paz definitiva.

  Recientemente se ha elegido el nuevo Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, tras una campaña electoral marcada por los compromisos de unos y otros por la normalización política.

  Entendemos que en este nuevo contexto es además de conveniente una obligación el que desde los propios Ayuntamientos de Euskal Herria, contribuyamos a crear un clima social propicio, y nos comprometamos por desterrar de nuestros pueblos todas las expresiones de sufrimiento.  Por ello, y en relación a los derechos de los presos vascos y sus familiares, proponemos a esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.- Que tanto por aplicación de la legalidad vigente, así como por principios de humanidad, las personas de ciudadanía vasca privadas de libertad deben cumplir sus penas en cárceles próximas a su entorno social y familiar, es decir, en los Centros Penitenciarios de Euskal Herria.  Que los presos que han cumplido las 3/4partes de su condena, si no se aplicaran criterios penitenciarios regresivos, tienen derecho a la condición de libertad.  Asimismo, la libertad condicional de los presos con enfermedades incurables, aplicándoles el artículo 92.

 

2º.- Que los Gobiernos español y francés han desoído sistemáticamente estas exigencias formuladas por Instituciones vascas y por la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca.

 

3º.- Que la nueva situación creada a raíz del alto el fuego incondicional e indefinido proclamado por ETA, ha evidenciado una vez más la calificación y clasificación política que de los presos vienen realizando y mantienen los Gobiernos español y francés, al considerar la dispersión y el alejamiento "reconducibles" en función de los pasos que pudiera dar ETA.  No han sido pues, criterios de legalidad, sino políticos los que han guiado la política penitenciaria de los Gobiernos español y francés.

 

4º.- Que siendo muchos los pasos que entre todos tendremos que dar para propiciar y consolidar un proceso de paz auténtico y definitivo, nos anima el objetivo de que el sufrimiento existente en la sociedad vasca remita hasta su desaparición.

 

5º.- Instamos a los Parlamentos de Gasteiz, a perseverar y redoblar esfuerzos, y al de Iruña, a impulsar estos acuerdos, para que los mismos sean materializados lo más brevemente posible.

 

6º.- Asimismo, anunciamos nuestra participación en las concentraciones silenciosas que se convoquen en cada municipio para el día 31 de diciembre de 1998.

 

7º.- Finalmente, acordamos la entrega al Ministerio de Interior del Gobierno español y al Ministerio de Justicia francés, por parte de una Comisión de Alcaldes de Euskal Herria, de un documento que contemple los contenidos de los puntos recogidos en esta moción.

 

 

  OHARRA: Mozioaren 6. puntuan ageri den mobilizazio ixilei gagozkiolarik, kontutan izan beharra daukagu berauek Senideak elkarteak deituko dituela.  Hori dela eta, ahal den neurrian behintzat, 6. puntu honen erredakzioan" 1998.eko abenduaren 31 erako deituko dicen mobilizazio ixiletan..." jartzen duela onartuko dugu.  Badirudi Senideak elkarteak aurkeztuko duen testuan "deituko ditugun" espresioa agertzen dela, eta hori ez da zuzena gure ustez, deialdia egiten duena Senideak elkartea izango baita.  Hori litzateke bi testuen arteko desberdintasun bakarra.

  Beraz, ahal dugun neurrian espresio hori ongi erredaktatu, eta ondoren baiezkoa eman mozioari.  

  NOTA: Hemos de tener en cuenta, en lo concerniente a las movilizaciones silenciosas que se citan en el punto 6 de la Moción, que estas serán convocadas por Senideak. Por ello, en la medida de lo posible, procuraremos aprobar una redacción del punto 6º que dice: "...en las concentraciones silenciosas que se convoquen en cada municipio para el día 31 de diciembre de 1998". Según parece, en el texto que presentaráSenideak aparece la expresión "que convocaremos", expresión que en nuestra opinión no es la más acertada, ya que los convocantes serán los Senideak. Esa sería la única diferencia entre los dos textos.

   Por lo tanto, lo correcto sería redactar bien la citada expresión y, a continuación, votar a favor de la moción.