Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1998ko uztailaren 20an                                                                83. alea

   

BARTZELONAKO ADIERAZPENA

  Begirada etorkizunerutz zuzendua eta, aldi berean, mende honetan izandako beste zenbait ekimen kontutan izanda (1923ko Itun Hirukoitza edo 1933ko Galeuzka), Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alderdi Jeltzalea- Partido Nacionalista Vasco eta Convergència i Unió, Bartzelonan bildurik,

ADIERAZTEN DUGU:

  Demokrazia garaiko hogei urteren buruan oraindik ere konpondu gabe dagoela espainiar Estatuaren izaera plurinazionala.

  Garai honetan onespen juridiko-politiko baten gabezia nabarmen bat jasan behar izan dugula, eta , horrez gain, baita geure errealitate nazional bakoitzaren onespen kultural eta sozial baten gabezia Estatuaren esparruan.

  Aipatu onespena, justua eta demokratikoa izateaz gain, ezinbestekoa dela erabat, elkarlotze ekonomiko eta politiko prozesu batean dagoen Europan, kontutan izanik, gainera, bere esparru eta maila desberdinen artean botere politikoaren birrantolaketa bateruntz doala. Beragan dituen  herri eta kultura ezberdinen egituraketa eta errespetuan oinarritutako Europa batua.

  Eta hori horrela dela, baita ere, geroz eta elkarlotuago ageri den mundu batean, beregain duen uniformizazio mehatsua kontutan izanik.

  Guzti honengatik uste dugu aro berri bat ireki behar dela, zeinean gure errealitate nazionalen onespen bat eman behar den Estatuaren eta Europaren partitik, eta zeinean XXI mendeko erronkei geure erantzun propioak eskaintzeko adina botere politiko eskuratuko dugun.

 ETA ADOSTEN DUGU:

  Gizarte espainiarrari dei bat egitea, Estatuaren ideia horrekin bat datorren kultura politiko berri bati buruz partekatu eta elkarrizketatu dezagun, eta bere izara plurinazionalaren ideia indartuko duen kontzientzia kolektibo bat bultzatu dezagun.

  Europari eta  munduari eskaintzea gure dibertsitatearen defentsa proposamena. Nortasunen politikaren buru izatea, hala nola bere elkarbizitza positibo eta sortzailearena.

  Era sistematiko batean antolatzea informazio, iritzi eta kolaborazio trukea, arlo intelektualean, kulturalean, hezkuntzazkoan, profesionalean eta enpresarialean gogotsu dabiltzan pertsona eta sektoreen artean, gure proposamenak gerturatu eta hedatzeko asmoz.

  Lanerako plan amankomun bat ezarri geure erakunde desberdinen artean, hizkuntzari eta kulturari buruz; fiskalitate eta finantziazio publikoari buruz; ikur eta erakundeei buruz; Europar Batasunean izan beharreko presentziari buruz, hala nola adosten ditugun bestelako gaiei buruz.

  Horregatik eta guzti horretarako, harreman egonkor eta jarrai bat finkatuko dugu geure hiru indar politikoen artean; erabaki eta adosturiko helburuak eskatzen dituzten ekimen amankomunak aurrera atertzeko egitura zabal bat.

  Azkenik, lehenengo hiruko topaketa honetan aztertzen hasi garen gaiak lantzen eta garatzen jarraitzeko hitza ematen dugu, aurten bertan Bilbon, irailean, eta Santiagon, urrian, ospatuko diren bileretan.

 

Bartzelona, 1998ko uztailak 16

 

   

LANERAKO TESTUA  

BNG - EAJ-PNV - CiU

GALIZA, EUSKADI ETA CATALUNYAKO INDAR NAZIONALISTEN LANKIDETZA, ESTATU ESPAINIARRAREN ULERKERA BERRIKUSTEKO ETA NORK BERE ESKUBIDE NAZIONALEN ERAKUNDE-AINTZATESPENA LORTZEKO

 

Bartzelona, 1998ko uztailaren 16a eta 17a

 

1.- ESTATUARI BURUZKO IKUSPEGI BATERATUA  

1.1.- Historiako aurrekariak

  XVIII. mendearen hasieran Estatu espainiarra eratzeko ezarri zen eredua erdirakoitasunean eta berdintasunean oinarrituta zegoen. Eredu haren ezarpenaren ondorioz eten egin ziren Estatuak autogobernurako erakundeekin ehundaka urtez izandako harreman begirunetsuak, eta hasiera eman zitzaion Iberiar Penintsulako nazio, hizkuntza eta kulturen aniztasuna aintzakotzat ez hartzeko joerari.

  Zentzuzkoa denez, prozesu hartan euren nazio izaera ezabatzeko etengabeko ahaleginak jasan behar izan zituzten nazioek zapalkuntzapean harremanak egin zituzten euren artean –banaka eta taldeka– norbere arazo eta asmoen berri batak besteari emanez eta lehen aipatu dugun joerari aurre egiteko proiektuak eginez, batzuetan elkarren artean. Mende honetan zehar hainbat ekimen eta akordiok islatu izan dute Galiza, Euskadi eta Catalunyaren arteko nolabaiteko ekintza-batasunaren beharrizana, estrategiak itundu beharra.

  1923ko irailaren 11n, Catalunyan Diada Nazionala ospatu zuten egunean eta Primo de Rivera jeneralaren kolpe militarra baino egun bi lehenago, Bartzelonan Hiruko Aliantza izeneko ituna egin zen. Catalunyaren ordezkari legez Francesc Macià, Nicolau d’Olwer, Ventura Gassol eta Antoni Rovira i Virgilik sinatu zuten ituna, Euskadiren izenean Egileor, Gallastegui, Uribe Etxebarria eta Robles Arangizek eta Galizaren izenean Alfredo Somoza eta Francisco Zamorak.

  Hiruko Aliantza osatu eta handik hamar urtera, 1933ko uztailaren 25ean, Fonsecako Pazoan Compostelako Ituna sinatu zen eta harexen bitartez eratu zen Galeuzca elkartea, hots, Galiza, Euskadi eta Catalunyako alderdi eta erakunde abertzaleek osaturiko organoa. Hiru nazioetan aurkezpen ekitaldiak egin ziren. Abertzale nabarmenak izan ziren han, besteak beste Batista i Roca, Nicolau d’Olwer, Castelao, Suárez Picallo, Alonso Ríos, Irujo eta Rezola. 1934an ERCk ituna berretsi zuen Gernikan. Geroago, 1939 eta 1950 bitartean, Agirre, Castelao eta Pi i Sunyer akordioari indarrean eusten saiatu ziren.

  Galeuzca sortu elkartasun mugimendu gisa sortu zen; hiru mugimendu abertzaleen jarduerak etengabe koordinatu behar zituen erakundea eratzea zuen helburutzat. Horretarako egitura egokia sortzea proposatu zen. Egitura horren barruan, herri bakoitzean idazkaritza bat antolatu behar zen.

  Euskaldun, kataluniar eta galiziarrek aurrera jarraitu zuten elkarren arteko harreman eta konpromisoetan, frankismo ostea eta demokraziaren etorrera prestatzen. Bide horretan baterako adierazpena egin zuten: nazio guztiek autodeterminaziorako eskubidea dute, eta beti ere modu baketsu eta demokratikoan erabili behar dute.

  Estatuko esparru politikoaren homogeneizazio autonomikoak honezkero politikagintza eta administrazioaren deserdiratzea eragin du; ez digu ekarri, ostera, nazio anitzeko estatu-eredurik, gure nazio-eskubideen egikaritza aintzat eta ontzat hartzen duen estaturik. Trabak jartzen dizkiote gure Estatutuen garapen osoari eta gure erabaki-guneak gutxietsi egiten dituzte. Jarrera horrek berriro ere elkarrengana hurbiltzeko gogoa berpizten digu.

  Gure nazioen berezitasunak eta egoera objektibo desberdinak gora-behera, beharrezkoa deritzogu elkarren arteko lankidetza-estrategia antolatzeari guztion helburura iristeko. Geure nazioen izaerak eta hauen ondorio politikoak aintzat har daitezen lortzea, horixe da helburua. Beraz, egungo esparruaren mugak gainditu eta nazio anitzeko estatua erakundeetan nahiz politikagintzan eratuz joatea xede dugula, gure hiru nazioen arteko lankidetza politikoa gorpuztu beharra dugu. Lankidetza hori gai izango ahal da gure indarrez gainera beste batzuen partehartzea ere onartzeko.

   

1.2.- Gure eskubide alienaezinak

  Bakoitzak bere herria nazio gisa eraikitzea, horixe da alderdi nazionalista ororen oinarrizko egitasmo politikoa. Pentsamendu nazionalistaren muina den abiaburu horrek gidatu behar du gure jarduera politikoa, bai norbere ekintzetan eta bai espainiar Estatuarekiko eta Europar Batasunarekiko harremanetarako proiektu politiko bateratuan ere.

  Horregatik, gure nazio errealitatearen eta zuzenbidez dagokigun aginte politikoaren aintzatespena da gure ekintza politikoaren lehen helburua. Hori horrela izan dadin, nahitaez onartu beharko dira abiaburu hauek:

  Bere burua naziotzat daukan eta nazio izan nahi duen herri orok autogobernurako eskubidea du.

                Herrien autogobernua haien askatasunaren gorpuztea da.

                Askatasunaren bidetik datoz herrien arteko harremanak eta lankidetza.

 

  Espainiar Estatuaren gaur egungo nazioaniztasunari buruzko gure ikusmoldearen abiaguneak objektibotasunez aztertuz gero ukaezinak diren errealitate nazionalak dira, berezko adierazpideak eta nazio-kontzientzia sendoa dituztenak, Europan estatu era modernoak agertu baino are lehenagotik historian indarrean egon zirenak, eta mende honetan espainiar Estatuan bi aldiz eurak aintzatesten dituzten konstituzio diseinuak eta eurengan datzan arazo politikorako konponbidea ezartzera jotzen duten erakunde-formulak eragin dituztenak. Galiza, Euskadi eta Catalunya dira errealitate horiek, nazio diren aldetik euren nazio subiranotasuna egikaritzeko eskubidea duten herriak.

  Gure nazioen eskubideak Konstituzioa baino lehenagokoak dira. Hala ere, ulerkera erdirakoi batzuen arabera autogobernurako eskubidea Konstituzioan dago eta ez nazioetan. Gure nazio eskubideak ukatu ezinezkoak dira estatu demokratiko batean. Berriro diogu, Galiza, Euskadi eta Catalunya naziotzat onartzea aurretiazko eta ezinbesteko baldintza da espainiar Estatuaren nazioaniztasuna Konstituzioan islatzeko.

  Subiranotasunaren abiaburua eta Autonomia Estatutuak garatuz sendotu beharreko autogobernuaren abiaburua desberdinak dira. Bigarrenak, garapen osoa lortuta ere, politikagintza eta administrazioaren deserdiratzea baino ez du ekarriko, aginpideak Estatuaren eskuetan iraungo du eta. Eredu autonomikoa gainditu beharra daukagu, eredu hori eman digun Estatua nazio bakar eta banaezinean, nazio espainiarrean oinarrituta dagoelako, bere Konstituzioak dioenez. Estatu horrek ez du onartzen nazioaniztasuna, espainiarrarekin batera beste nazio batzuk ere izatea.

  Estatu espainiarra aldi berean da nazio garen aldetik zor zaigun subiranotasuna ukatzen digun erakundea eta elkarren arteko ekintzaren bitartez nazio askatasuna eskuratzeko, konfederazio motako Estatu nazioanitza eratzeko nahitaez erabili behar dugun gune politikoa. Izan ere, Estatu mota horixe izango litzateke Estatu nazioanitzaren eredu egokia, nazio bakoitzaren subiranotasunaren aintzatespena, berdinen arteko harreman begirunetsuak eta ekitatean, elkartasunean eta bakoitzaren askatasunean oinarritutako lankidetza eta koordinazioaren sustapena abiaburu dituen Estatua, hain zuzen. Autodeterminaziorako eskubidearen egikaritza, behar den moduan ulertuta, arestian aipaturiko prozesu eta xedeetan dago finkatuta.

  Eskubide hori funtsezko talde-eskubidea da. Nazio bakoitzak edonoiz eta edozein egoeratan aukera izan behar du bere egitura politikoa, administrazio egitura eta kanpoko erakundeekiko menpekotasun edo askatasun maila erabakitzeko.

  Gainera, bai alderdi nazionalistok bai Estatu mailako alderdiek jabetu beharra dugu herrien arteko harremanen kategoria politikoak aldatzen ari direla Europako egoera berrian. Subiranotasun, autogobernu, autonomia, independentzia, autodeterminaziorako eskubidearen kontzeptuek orain dimentsio berria dute, eta beste era batera adierazten dira. Aldakuntzak, ordea, denok ukitzen gaitu, nola Estatu egiturarik gabeko nazio erkidegoetako alderdiok hala Estatudun nazioen ordezkariak diren beste horiek.

  Estatu espainiarra birmoldatzeko proiektuan aurrera egingo badugu ezinbestekoa da, nazionalistok prozesuari eta proiektuari lotuta gaudelarik, Estatuko alderdiek ere gure nazio erkidegoen erabakiguneak aintzakotzat hartzea eta zaintzea, horrek dakartzan aukera guztiak onartuz (independentzia, konfederazioa, federazioa etab.). Konpromiso bikoitz horri eutsi ezik ez dugu aurrera egiterik birmoldaketa prozesuan.

  Nazio, kultura eta hizkuntza anitzeko Estatuaren eraketa izango da elkarlaguntzaren helburua, eta Galiza, Euskadi eta Catalunyan sortuko diren burujabetze proiektuak, berriz, Estatuaren ardatza. Autodeterminazioaren aldeko borroka prozesu baketsu eta demokratikoa izango da; hainbat eskakizun eta ekintza politiko uztartuko ditu, bakoitza bere izaera eta ezaugarriekin, guztien artean nazio subiranotasunaren hautabidea osatzeko.

  Kataluniar, galiziar eta euskaldunen nazionalismoaren ikuspegitik egiten ari gara gogoeta hau, baina ziur gaude erabaki-eremu demokratikoaren begirune eta aintzatespen hori berdin erabil daitekeela Estatu espainiarreko beste herri eta nazio batzuen errealitateei begira.

  Gure ustez, gainera, herri bat edo talde-eskubidea gauzatzen duen eremu bat mugatzeko orduan kultura, hizkuntza eta historia garrantzizkoak izanik ere, herritarrek euren erkidegoa eremu subirano gisa garatzeko agertzen duten borondatea da mugatzaile nagusia. Horrexegatik esaten dugu eskubide hori berdin onar litekeela Estatuko beste nazio eta herri batzuentzat ere.

 

1.3.- Gure oraingo eta geroko eginkizuna Estatu espainiarrean

  Autonomien Estatuaren erakundetzea, konpromisozko formula gisa, mugimendu nazionalistek trantsizioaren unean osatu zuten masa kritikoaren emaitza izan zen neurri batean. Konstituzioan ezarritako eredua Autonomia Estatutuen bitartez garatu eta pixkanaka guztien eskumenak berdintzea, aldiz, Estatuko indarren estrategiari lotutako prozesua izan zen; Estaturik gabeko nazioen autogobernua indargabetzea eta botere zentralak politika, kultura eta ekonomia antolatzeko zituen erakunde-tresnak sendotzea zuen helburu.

  Konstituzioan, nazioak eta erregioak bereiztu arren, ez zitzaien estatus berezirik eman Galiza, Catalunya eta Euskadiri. Lehenengo xedapen erantsian euskal lurraldeen berezitasuna azaldu zen eta bigarren xedapen iragankorrean nazio historikoen aipamena egin zen, besterik ez.

  Indar nazionalisten arteko aliantzak edo elkarlanerako egitasmoak ezartzea behar-beharrezkoa da, horrela egin ahal izango baitugu aurrera oraingo eredua hobetzeko eta Estatu espainiarrak gure nazio eskubideak aintzatestea ahalbidetuko duten eraldakuntzak eta neurriak jartzeko bidean.

  Etorkizunean ugaritu egin behar ditugu elkarlanaren bidezko jarduketak. Espainiar Estatuko gizarteari, oro har, zuzendu behar diogu geure ekintza politikoa. Gure alderdiek ezezik, sustatzen ari garen Kultura Politiko Berriaren abiaburu orokorrekin bat datozen guztiek parte hartu behar dute goian aipaturiko jarduketetan, eta Estatu mailako egungo alderdiak ere ez dira haien eragin-eremutik kanpora geratu behar.

  Kultura Politiko Berri horrek osagai pedagogikoak eduki behar ditu, Estatuaren eredu eta ikuskera berria zabaldu behar baititugu, kultura eta hizkuntzen aniztasunari buruzko jarrera berria. Beharrezkoa dugu, halaber, aniztasuna ikurretan eta erakundeetan gauzatzea, nazioaniztasunaren araberako gobernu beharrizanetarako finantzaketa egokia, Estatuaren aniztasuna politikagintzan isla dadin beharrezkoak diren eskumenak geureganatzea, eta gure nazioen aintzatespenari dagokion presentzia izatea nazioartean.

  Beraz, fase horretan hauxe izango litzateke alderdi nazionalisten egitekoa: alderdi nazionalista bakoitzak bere nazioaren autogobernu eta aginterako esparrua diseinatu behar du, abagune politiko berriaren erronkei aurre egin ahal izateko adinakoa, eta geroago alderdiek elkarri lagundu behar diote norbere eskakizunak aldarrikatzen. Alderdi nazionalista guztiek jaso behar lukete gainerako itunkideen laguntasuna.

  Adibide gisa, baterako ekintza horietariko batzuk edota horien helburuak zehatzago azalduko ditugu:

Zeinek bere hizkuntza eta kulturaren gaineko eskumen osoa eta esklusiboa lortzea.

Nazio anitzeko Estatuan Senatuak duen eginkizuna aztertzea.

Galiza, Catalunya eta Euskadiko parlamentuek euren ordezkariak izendatzea Estatuko Konstituzio Auzitegiko magistratu talderako.

 

    Eskumen juridikoak zabaltzea, Justizia Auzitegi Nagusiei eginkizun egokia emanez.

   Autonomia erkidegoaren mugaz barruko herri segurtasuna benetan kontrolatzea.

  Toki administrazioaren gaineko eskumen osoa izatea, haren eremu guztiak egituratzeko ahalmenarekin, probintzi eremuak eta aldundienak aldarazteko ahalmena barne dela.

   Autonomiaz eta inoren laguntzarik gabe jardutea bermatzen duen finantzaketa sistema ezartzea.

  Norbere lurraldeko natur baliabideen gaineko eskumen esklusiboa.

  Nazioartean naziotzat hartuak izatea, eta horrek erakunde-ondoreak ekartzea nortasunari eta interesik behinenei dagozkion arazoetan.

  Estatu espainiarrean bete beharko dugun eginkizuna berrikuntzak eta aurrerakuntzak ahalbidetzea izango da batik bat, horiexek bermatuko baitute herri garen aldetik ditugun asmoen euskarri izan litezkeen gutxieneko baldintzak betetzea.

  Sistema demokratikoa bermatu behar dugu, gizartearen batasunaren oinarri izango den aurrerakuntza ekonomikoa bermatu behar dugu, eta Estatuaren egiturak berriztatu, haren nazioaniztasunari eta Europako Batasunak elkartasun ekonomiko hutsetik harantzago joanez ezarri duen  esparru berriari egokituz.

 

1.4.- Estatuaren estrategia alderdi nazionalistei begira

  Espainiar Estatua, nazionalismoei buruz betidanik erabiltzen duen estrategiaren eraginez, historian zehar ez da gauza izan bere baitan nazio desberdinak izateak begi aurrean jartzen dion auziari egokiro heltzeko.

  1978ko Konstituzioaren bidez errealitate horri aurre egiteko saioa egin zuen. Alabaina, hainbat autonomia erkidegoren diseinuan oinarritutako egungo Estatu autonomikoa sortzean eta garatzean, “denontzako lain” banatu behar horretan oinarrituta, agerian utzi du zernolako zailtasunak dituen funtsezko arazoari, hau da, espainiar Estatuko nazioaniztasunaren arazoari ekiteko orduan.

  Zailtasunak zailtasun, 1975az gero eratu den ordena politiko berriak bidea eman du indar nazionalistek zabalago jokatu ahal izan dezaten. Horrela haien eragina sendotu egin da ekintza politiko askearen bidez eta gobernu jardunaren bidez, gobernuaren ardura izan duten lekuetan.

  Halaber, Estatuaren gobernagarritasunaren giltza izan diren aldetik, nazionalismoak ohiko osagai eta nahitaez kontuan hartu beharreko erreferentzia bihurtu dira Espainiako politikagintzan. Inguruabar horrek nazionalismoek hedabideetan oihartzuna izatea eragin du, eta, ondorioz, Estatuko kultura politikoaren elementu arrunt bihurtu ditu, baita herri xehearen mailan ere.

  Hori guztia gora-behera, Estatuaren benetako nazioaniztasuna kontzeptu gisa onartzea kosta egiten zaie indar erdirakoiei, era bateko nazio-estatuaren eredu zaharkituaren arabera ikusten baitute Estatu espainiarra. Ildo horri jarraituz, politikagintzan eta hedabideetan agertzen duten jokaerak borroka ideologikoaren indarberritzea, batasunaren aldeko jarrera eta nazionalismoen aurkako eraso gero eta nabarmenagoak ditu ezaugarri.

  Estatu espainiarra hainbat naziotan banaturik berregituratzeko bidean aurrera egiteko zailtasunak indar erdirakoien arteko itun iraunkorraren ondorio dira. Ahaleginak egiten dituzte jarduteko eta maniobrak egiteko eremua gero eta gehiago estutzen, Konstituzioaren eta estatutuen gaurko esparruak sakratu eta ukiezin bihurtu nahian.

  PP eta PSOE norgehiagoka ari dira nazionalismoaren aurkako jarreraz baliatzen hauteskundeetako emaitzak hobetzearren. Lehia horretan erabiltzen duten erretorikak, hain zuzen ere, Estatuko nazio, hizkuntza eta kulturen aniztasuna eta gure nazioen eskakizunen zuzentasuna onartzearen aurkako giro ideologikoa sortzen du Estatuan.

  Estatuko indar politikoen estrategiak ildo hauek jorratzen ditu nazionalismoari begira: Nazionalismoa eta haren bereizgarri diren osagai politikoak indargabetzen saiatzen dira autonomi sistemaren orokortasun artifizialean nahasturik, nazionalisten xedeak ingurune horretan bitxikeria edo pribilegiotzat hartzen baitira.

   Estatutuen garapena atzeratzea edo eragoztea, autogobernua mugatzeko eta aldi berean nazionalistak “aseezinak” direlako ustea eragiteko.

  Nazionalismoaren bidezkotasuna ukatzea Espainiako gizartean (Euskadiko indarkeria, kataluniarren eskakizun ekonomikoak etab. direla eta).

  Erakunde-sare bat eratzea (oinarrizko antolamendu juridikoa, Senatua, Konstituzio Auzitegia etab.) non, jokabide politiko autonomo, kultur ezaugarri eta tokian-tokiko berezitasunen batzuk alde batera utziz gero, ukaezintzat jotzen baita Espainiako esparru juridiko eta politikoaren batasun orokorra.

  Azpiegitura nagusiak eraikitzean, komunikabideak orokortzean, egitura ekonomikoak bat egitean, ahal den neurrian sendotzea Estatu espainiarraren batasuna.

  EBan eta nazioarteko erakundeetan zuzeneko ordezkaritza eta partaidetza izateko aukerarik txikiena ere ukatzea.

 

1.5.- Erantzukizunezko jokaera politikoa

  Arlo batzuek esparru guztietan irekitzen ari den ikuspegi politikoaren  (globalizazioa, Estatu-nazioaren krisia, aniztasuna, gizarte identifikazioen aldarazpena,...), aurka egin  arren, denok ukitzen gaituen errealitatea da.

  Kultura berria nagusitzen ari da eta guk eskuordetzen ditugun moduko nazionalismo identitarioek horren guztiaren subjektu eta protagonista izan behar dugu. Kultura politiko berria estatu espainiar osorako eta horren hedakuntza nahitaezko baldintza da guk aldarrikatzen ditugun helburu politikoak eskuratzeko.

  Kultura berria, estatu mailako errealitatearen ulermenean finkatuko dena alegia, besteak beste Estatu bateratzaileak gizaldi asko eta askotan zabaldu dituen gizarte errealitateen balorazioetatik urruntzeko irizpideak eskatzen dituena.

  Horregatik guztiagatik, bada, helmugako proiektu politiko eta sozial guztiak gora-behera eta gerta daitezkeen alde biko legebidezko harremanak gaindituz, gure alderdiek uste dute beharrezkoa dela egineran arestian aipatu ditugun oinarri eta helburu horien garapenean finkatuko den politika bateratuari ekitea.

  Kultura politiko berri horren sustapenak hurrenez hurreneko bileretan zehaztuko ditugun ekintza politikoak eragingo ditu, adibidez:

  Gure indar politikoen arteko harremanetarako esparru egonkorra eta iraunkorra sortzea. Esparru irekia izango da, dokumentu honetan ezarri diren oinarri eta helburuekin bat datozen alderdi politiko guztiek eskuhartzeko modukoa alegia.

  Kultura politiko berri hau zuzpertzeko gai izango diren beste indar politiko batzuekin harremanak sustatzea eta horiekiko koordinazioari ekitea.

  Estatuaren izaera nazioanitza, eleanitza eta kulturanitzaren eta gure hiru nazio hauen izaeraren ikuspegia bultzatzeko borondate horrekin bat datozen ekintza politikoak, gero horietan ideia, kontzeptu, egitarau eta jarduketak aztertzeko, analizatzeko eta gertutzeko elementuak zuzpertuz.

  Honako oinarri politiko hauek gizarte osoari jakinaraztea, zertarako-eta bultzatzeko eta ezagutzera emateko eta denok batera nazio bakoitza eta horren oinarrizko eskubideen aurkako jarrera bortzitzei aurre egiteko.

  Kultura, hizkuntzalaritza, pedagogia, kirola, ekonomia eta beste arlo batzuetako elkarteak bultzatzea komunikatzeko, elkar ezagutzeko eta lankidetzari ekiteko tresna bezala.

  Gure indar politikoek nork bere herrian antolatuko dituzten prestakuntza ikastaroetan, udako eskoletan, eztabaidetan eta abar azaltzea. Ekintza politikoaren maila guztietan esperientziak, informazioa eta alternatibak elkartrukatzea (toki, nazio, estatu eta Europa mailan alegia).

  Diputatuen Kongresuko eta Senatuko politika koordinatzea, indar politiko nazionalista guztion ekimen eta jarreren arteko eztabaidaren ondoreetarako eta denon burujabetasun proiektuetarako funtsezkoak edo adierazgarriak izan daitezkeen gaietan Gobernuak duen politikan daukagun jokaera ezagutzearen ondoreetarako, gero erabakiak baldintzatzeko.

  Erakundeen bilbaduraren eraldaketari bultzada bateratua ematea (Konstituzioa, oinarrizko antolamendu juridikoa, Senatua, Konstituzio Auzitegia,...) gure nazioen politika erabat ezagutzeko aukerak izan ditzagun.

  Lan koordinatua Europako eta nazioarteko foroetan eskuhartze zuzena eta eraginkorra eskuratzeko.

 

 

2.- EUROPAR BATASUNAREN IKUSPEGI BATERATUA

2.1.- Nola ulertzen dugun Europar Batasuna

  Europar Batasuna denok ulertzen dugu berdin; ikuspegi hori ondoko azterketa eta ziurtasun hauetan dago oinarrituta:

  Europan antzina-antzinatik sustraiak ditugun herriak gara eta gizaldietan zehar Europaren historian murgilduta egon gara.

  Historia horretan lan egiten jarraitzeko borondatea duten herriak gara. Guretzat hori ez da aukera bat, gure nortasunaren adierazpena baizik.

  Eraikintza hori herrien arteko berdintasunean egitea nahi dugu eta, ondorioz, estaturik gabeko egungo nazioen errealitatea integratuz.

  Prozesu honetan guk herri bezala egin behar dugun ekarpenak burujabetasunaren kontzeptuaren transformazioaren testuinguru berrian nazio identifikaziorako ezaugarriak sendotzea eskatzen digu.

  Eszenatoki berrietan burutu behar den barneko identifikazio hori, seguruenik, izateko era kolektiboa eratzen duten faktoreetan oinarrituko da, eta horien artean historia, hizkuntza, kultura, lan egiteko era  eta baita hain argiak ez diren beste batzuk ere badaude, baina gizarte bat biltzeko direnak eta oro har nortasuna ematen digutenak.

  Europar Batasuna errealitate ukaezina da gure herrientzat, eta, ondorioz, gure nazio erakundeetatik nahitaez egon behar dugu Europan, adierazgarriak diren erakundeetan eta derrigorrez herri katalan, galiziar eta euskaldunaren asmoak eta interesak defendatzeko, hala esparru politikoan nola ekonomikoan eta hizkuntzan eta kulturan, eta bide guztiak erabili behar ditugu, bai zuzenak eta bai, gaur, estatu espainiarra.

  Europar Batasun horrek integrazioa bilatu behar du, uniformetasuna eta inposaketa saiheztuz, Europa barruko nazio errealitate eta herriek askatasunez erabakitako atxikimenduak bideratu eta bermatuz. Horretarako, ezin bestekotzat jotzen dugu Europako herri guztiek duten autodeterminaziorako eskubidea, Europear Batasunaren eraikuntzaren zutabe bat izatea.

 

Gure iritzi eta helburuak:

   Batasunak sistema politikotzat demokrazia babesten duten politiken aitzindari izan behar du, eta. aldi berean, etorkizunaren funtsa izango den eusteko moduko ekonomia zainduko du, gizarte justiziarako elementua den ongizatearen gizartea eta sorospidetza bultzatuko ditu, beti ere hiritarren benetako eskarietara hurbiltzeko.

  Europako Parlamentuaren kontrol eta bultzatze gaitasuna indartuko duen esparru demokratikoa, Batzordea eta Kontseiluarekin alegia, arlo guztiei buruzko legeak sortzeko ahalmena izango duena, nazio mailako parlamentuen eskumenak zainduz, erabakiak hartzerakoan gardentasuna bultzatuz eta Europar Batasuneko erakundeetan egon dagoen  mentsa demokratikoa zuzenduz.

  Esparru demokratiko hori, eszenatoki orokorrean egoteagatik, politika ekonomikoak eta banaketarako politika doituagoen erreferentzia izango da, gizartearen konkisten eta Ongizatearen Estatuaren babeslea izango dena; Europa osoan 18 milioi pertsona ukitzen dituen enplegu-gabeziaren aurkako berariazko politika sendoa garatuko duena, biztanleria aktiboaren %11a alegia, eta ekonomia orokorrari gizarte, ingurugiro eta askatasunen babesaren izaera duten osagaiak ekarriko dituzten munduko egituren ezarpenaren alde borrokatuko dena.Europar Batasunak giza eskubideen eta herrien arteko berdintasunaren defentsa aktiboan jardun behar du, arraza, etnia edo gizarte bereizkeria guztien aurka borrokatu, inmigranteen integrazioa bideratu eta asilo eskubidea garatu; emakumeen eskubideak konkistatzeko eta babesteko ekintzak behar ditu defendatu, egineran politika berdinzaleak bultzatuz eta gazteriaren berariazko arazoak konpontzeko politika sustatuz, batez ere enplegu-gabeziari dagokionean.

  Gure asmoa garapenerako lankidetza politikak  ardatz bihurtuko dituen Europa eraikitzea da, Hirugarren Munduko herriekiko justizian eta elkartasunezko erlazioan oinarrituko dena.

  Ildo horretatik, funtsezkoa da gure presioa eta lan bateratua Europar Batasun horretan aurrera egiteko, arestian zehaztu ditugun ardatz horien inguruan mugitzen diren proiektu politikoak dituena, hau da, Batasun ekonomikoa hutsa gaindituko duena.

 

2.2.- Gure jarrera Europar Batasunarekiko

  Europar Batasuna Galiza, Catalunya eta Euskadirentzat erlaziorako eta inguruko hurrengo esparru berria da eta horren barruan gure nazioek euren burujabetasuna garatuko dute. Europar Batasunaren eraikuntzak bide bikoitza du estaturik ez duten gureak bezalako herrietan.

  Alde batetik, Europa mailan hartzen diren erabakiek Europako erakunde amankomunek gure burujabetasunari dagozkion eskumenak hartzea esan nahi du, erabakiak hartzeko espazio amankomun horretan eskuhartze zuzenaren kontrapartidarik egon gabe eta horrek esan nahi du gure herrienak diren eskumenen aldarazpena eta gutxipena dagoela, gure burujabetasunaren kalterako eta Europar Batasunaren estatuen partaidetzaren onerako.

  Baina, beste alde batetik, mugen irekierara eraman gaituen integrazio eredu berria gauzatzen ari den neurrian, estatuz gaindiko erakundeei eskumenak emateak eta, neurri batean, estatu-nazioak beti izan dituen ezaugarrien ahultzeak, erreferentzia politikorako esparru berria ekarri du, baina artean ondorio argirik ez duena eta, hori gora-behera, aurreikusi ez direnak eta Estatu espainiarrean egun integratzeko dagoen forma hori alde batera utzita, gure nazioen estatuz gaindiko berariazko ekintza eskatzen duena, zertarako-eta gure herrien esparru politiko berriko eskuhartze zuzena bideratzeko.

  Bada, testuinguru horretan, gure borondatea nazio onarpen horren eta gure herriek eskatzen duten botere politikoaren zabalkuntzaren ondorio diren emaitzak lekuz aldatzean datza, nora-eta Europa mailako eta nazioarteko eszenatokira, eta hori da gure helburu politiko amankomun nagusia.

  Jarduketa honek, maila honetan, egun gure ekintzak gidatzen dituen kultura politiko berriaren oinarriak diren gidalerroak aplikatu behar ditu. Horrek esan nahi du nazioarte mailan ere erakunde politikoen esparru hertsiak gainditu beharko ditugula eta plangintza hauek gizarte zibilaren beste arlo batzuetara hedarazi, hori baita aipatu diren helburu horiek eskuratzeko eta gizarte laguntza lortzeko aurretiazko nahitaezko urratsa.

 

2.3.- Europako gizartearekiko estrategia

   Barneko ikuspegitik, gure geure gizarteen barruan, nazioarteko politikako gai nagusiei buruzko eztabaidak bultzatu behar ditugu eta bereziki zuzenean ukitzen gaituztenei buruzkoak. Horrek era aktiboan eta kritikoan iritzi egoeren sorkuntza eta nazioarte mailako arazoei buruzko erabakiak hartzeko eskuhartzeko bidea emango digu.

  Garrantzitsua da gure ekarpena Europar Batasunak ekialdeari begi izan behar duen zabalkuntza bezalako gaietan, edota migrazioa, Estatu ereduaren eta ongizataren gizartearen defentsa, Europako eskubide  demokratikoak eta gizarte eskubideak, Hirugarren Munduko herri baztertuekiko elkartasuna eta lankidetza, Europako segurtasun politika, nazioarteko merkataritza, nazioarteko merkataritzako gizarte alderdiak eta ingurugirokoak, gatazka belikoak eta politikak munduan edo planeta mailan ingurugiroa babestea bezalako arloetan.

  Eztabaida nagusi horrek inplikazio eraginak izan behar ditu gure gizarteen  barneko esparruan, baina, aldi berean, kanpoko partaidetza eta hedapen eragina ere; eragiketa hori gure gizarte bilbadura beste toki batzuetako erakunde homonimoetan horrela eskuhartzeko izango dugun gure gaitasunaren araberakoa izango da.

  Ildo horretatik gure nazioetako elkarte eta talden nazioarteko aintzatespen zuzena eta nazioarteko federazio eta izakietan izan behar duten presentzia bultzatu behar dugu, baita Europako eta nazioarteko profesionalen elkarteen, federazioen, izakien eta nazioz gaindiko herri elkarteen eta pribatuen egoitzek gure herrietan izan behar duten kokapena ere.

  Gure nazioen proiekzio kulturala sendotu behar dugu, eta hori nazioarteko ikuspegitik egin behar dugu. Gauza bera gertatzen da  esparru ekonomikoari dagokionean. Ildo horretatik gizarte zibilaren presentzia aprobetxatu behar dugu, atzerrian bizi diren gure erkidegoetako pertsona eta erakundeak edo guri oso lotuta daudenak eta proiekziorako sarea ezartzeko gaitasuna dutenak.

  Kanpo mailako jarduketa horrek gure nazioen interes politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalen defentsa bidera dezake Europa eta nazioarteko testuinguru horretan, erakundeen lanaren osagarria izango dena alegia. Oro har, gure nortasuna eta gure errealitate sozio-ekonomikoak, kulturalak eta politikoak Europan eta munduan defendatzeko bideak emango dituen formulazioak bilatzean datza.

  Baldin eta Catalunya, Euskadin eta Galizan geure buruak antolatzeko gauza bagara Europar Batasunean eta nazioarteko mailan argi antzeman daitezen katalan, galiziar eta euskaldunon interesak eta “lobby” bezala legezkotasuna eskuratuz Batasunaren eta munduaren mailan eskuratu nahi dugun nazioaniztasun eta norbanakotua lor dezakegu.

 

2.4.- Europako erakunde politikoetan gauzatu behar dugun estrategia

  Esparru europarra gure erlazioak egiteko eta jarduteko gure hurbileko eremu politikoa den neurrian, eta horrek gura burujabetasuna ukitzen duen ginoan, Europako erakunde politikoetan estrategia politiko bateratua garatu behar dugu, nazio katalan, galiziar eta euskadunaren aintzatespenerako balioko duena eta esparru berri horren aniztasun eta oparotasunean finkatuko dena eta, bereziki, gure nazio burujabetasun eskumenak eta gure berariazko interesak ukitzen dituzten erabakien tokietan bertan egoteko.

  Kultura politiko berriaren gure kontzeptuak eginera politikoa ulertzeko era berria sortarazi nahi du, sistema demokratikoaren benetako aplikazioa bermatuko duten mekanismoetan zintzo eta eraginkortasunez sakonduz alegia, hau da, hiritarrek gizartearen eskubide eta betebeharren benetako gauzatzean izan behar duten partaidetza eta erantzukidetasuna sustatuko duen sistema demokratikoa. Kontzeptu horiek Europako erakundeetan hedatu nahi ditugu hiritarrei hurbiltzearen ondoreetarako. Gure herriek Europako erakundeetan izango duten partaidetzak, hiritarrak identifikatzen dituen hurbileko errealitateak eskuratzen baditugu, inolako dudarik gabe hurbiltasun horrek, partaidetza politikoa eta erantzukidetasuna  eskuratzeko balioko luke.

  Horretarako katalan, euskaldun eta galiziarron nazio erakundeen eta Europako erakundeen arteko harreman zuzenerako bideak ezarriko dira, nahitaezkoa delako.

  Partaidetza horren funtsezko elementuen artean, besteak beste, hauek egongo dira:

  Nazionalitate guztietako agintariek Batasunean estatuetako eskuordetzak dituzten organo eta erakundeetan eskuhartzeko bermea (batez ere Kontseiluan eta COREPER-en), baldin eta estatutuen arloko eskumenak lantzen badira.

  Batasuneko erakundeek sorospidetzaren oinarriaren aplikazioan sakontzea; erabakiak hiritarrarengandik ahalik eta hurbilen hartuko dira eta Estatu kideen egitura politikoa eta administrazioa kontuan hartuz.

  Erkidegoaren arautegia egokitzea, horrela horren estatuko burutzapena aipatzerakoan berariaz bidezko nazionalitatearen maila azal dadin baldin eta delako horrek hori betearazteko eskumenak dituenean eta Estatu bakoitzeko antolamendu juridikoarekin bat egiten bada.

  Maila politiko ahal eta deserdiratuenean aplikatzea eta kudeatzea erkidegoaren politikak; horretarako kontuan hartuko dira estatuz azpiko botereen eskumenak eta estatu kideen antolakuntza politikoa eta administraziokoa.

  Justizia Auzitegian ekintzak burutzeko legezkotasuna baldin eta Europar Batasunak hartu dituen neurriek gure eskumenak ukitu badituzte; horren barruan Europar Batasuneko Justizia Auzitegira joatea sartuko da Batasuneko edo Estatu kideetako erakundeek burutu dituzten ekintzen aurkako errekurtsoak jartzeko, baldin eta horiek erkidegoaren antolamendu juridikoaren aurka jokatuz katalan, euskaldun edo galiziarren interesen aurka badaude edo, aldi berean, ekintzen defentsa, baldin eta Europako erakundeek dudatan jartzen badituzte.  

  Europako hauteskundeetarako nazio-barrutiak ezartzea. Ildo horretatik, eta Europako erakundeek hurbileko etorkizunean hauteskundeei buruzko lege baterarua garatuko duten neurrian, Europako erakundeetan lan egiteko esparrua ireki da.

  Gure nazio parlamentuen eta Europako Parlamentuaren arteko harremanetan sakontzea Eurokamara eta estatuetako parlamentarioen eta Catalunya, Galiza eta Euskadiko Ganbaren artean bilerak egiteko mekanismoak garatuz.

  Mugaz haraindiko lankidetza mekanismoak garatzeko aukerak emango dituzten bide juridikoak ezartzea, horretarako, beharrezkoa bada, akordio iraunkorrak edo erakundeen artekoak gauzatuz autogobernu katalan, galiziar eta euskaldunaren jarduketen esparruko eskumeneko arloetan.

  Europa mailan katalana, euskara eta galiziera hizkuntzen ofizialtasuna aintzat hartzea; halaber, kontuan hartuko da azken hori eta portugesa hizkuntza bereko atalak direla eta, ondorioz, Europako maila guztietan erabil daitekeela gaurtik aurrera. Hizkuntza horietan azaleratuko den kulturak ekoizteko, hedatzeko, zabaltzeko eta publizitatea

 

 

 

DECLARACIÓN DE BARCELONA

  Con la mirada puesta en el futuro, y, al mismo tiempo, inspirándonos  en otras iniciativas de este siglo (la Triple Alianza de 1923 o la Galeuzca de 1933); el Bloque Nacionalista Galego, Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió, reunidos en Barcelona,

DECLARAMOS QUE:

  Al cabo de veinte años de democracia continúa aún sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional.

  Durante este período hemos padecido una falta de reconocimiento juridico-político, e incluso de asunción social y cultural de nuestras respectivas realidades nacionales en el ámbito del Estado.

  Este reconocimiento, además de justo y democrático, resulta absolutamente necesario en una Europa en proceso de articulación económica y política y que, además, apunta, a medio plazo, hacia una redistribución del poder político entre sus diversas instancias y niveles. Una Europa cuya Unión debe basarse en el respeto y la vertebración de los diversos pueblos y culturas que abarca.

  Y lo es, también, en un mundo cada vez más interdependiente, sobre el cual pesa la amenaza de la uniformización.  

  Por todo ello creemos que hay que abrir una nueva etapa en la cual se produzca por parte del Estado y de Europa el reconocimiento de nuestras realidades nacionales y se obtenga el poder político suficiente para poder ofrecer nuestras propias respuestas a los retos del siglo XXI.  

Y ACORDAMOS:

   Hacer un llamamiento a la sociedad española para compartir y dialogar acerca de una nueva cultura política acorde con esa comprensión del Estado y promover una concienciación colectiva que refuerce la idea de su plurinacionalidad.

  Ofrecer a Europa y al mundo nuestras propuestas en defensa de la diversidad. Encabezar la política de las identidades, y de su convivencia positiva y creativa.

  Organizar de manera sistemática el intercambio de información, opinión y colaboración entre las gentes y sectores de la ciudadanía activos en los ámbitos intelectual, cultural, educativo, profesional y empresarial, con el objetivo de dialogar acerca de nuestras propuestas y difundirlas.

  Establecer un plan de trabajo conjunto entre nuestras respectivas organizaciones sobre: lengua y cultura; fiscalidad y financiación pública; símbolos e instituciones; presencia en la Unión Europea y sobre otras cuestiones que acordemos.

  Por ello y para todo ello estableceremos una relación estable y permanente entre nuestras tres fuerzas políticas; una estructura abierta que permita llevar a cabo las actuaciones conjuntas que requieran los objetivos declarados y acordados.

  Finalmente, nos comprometemos a continuar trabajando y desarrollando los temas que hemos comenzado a abordar en este primer encuentro tripartito, en las reuniones que este mismo año celebraremos en Bilbao, en septiembre y en Santiago, en octubre.

 

                                                                                                                             Barcelona, 16 de julio de 1998

 

 

TEXTO DE TRABAJO

BNG - PNV - CiU

LA COLABORACIÓN DE LAS FUERZAS NACIONALISTAS DE GALIZA, EUSKADI  Y  CATALUNYA PARA UNA REFORMULACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL Y PARA EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RESPECTIVOS DERECHOS NACIONALES

 

                                                                                                              Barcelona, 16 y 17 de julio de 1998

 

1.- VISIÓN CONJUNTA ANTE EL ESTADO

1.1.- Antecedentes históricos

  A principios del siglo XVIII se estableció un modelo de Estado español cimentado en el centralismo y el uniformismo que quebraba una experiencia centenaria de respeto a las instituciones de autogobierno e iniciaba una profunda incomprensión sobre la realidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural de la Península Ibérica.

  Como es lógico, las naciones que fueron objeto de este proceso, proceso que ha significado un intento constante de supresión de su carácter nacional, crearon entre sí -a nivel individual y colectivo- lazos de relación bajo la represión, intercambiando inquietudes y elaborando, a veces conjuntamente, proyectos para romper esta tendencia. La necesidad de cierta unidad de acción, la búsqueda de una estrategia concertada, ha sido plasmada históricamente por Galiza, Euskadi y Catalunya en diferentes iniciativas y acuerdos a lo largo de este siglo.

  El 11 de septiembre de 1923, coincidiendo con la celebración de la Diada Nacional de Catalunya y dos días antes del golpe militar del general Primo de Rivera, se firmó en Barcelona el Pacto de la Triple Alianza, avalado por las firmas de Francesc Macià, Nicolau d’Olwer, Ventura Gassol y Antoni Rovira i Virgili por Catalunya, Egileor, Gallastegui, Uribe Etxebarria y Robles Arangiz por Euskadi, Alfredo Somoza y Francisco Zamora por Galiza.

  Diez años después de la firma de la Triple Alianza, el 25 de julio de 1933, en el Pazo de Fonseca se firmó el llamado Pacto de Compostela, mediante el cual se constituyó Galeuzca como órgano integrado por partidos y organizaciones nacionalistas de Galiza, Euskadi y Catalunya, naciones en las que se celebraron diversos actos de presentación con la participación, entre otros destacados nacionalistas, de Batista i Roca, Nicolau d’Olwer, Castelao, Suárez Picallo, Alonso Ríos, Irujo y Rezola. En 1934 dicho pacto fue ratificado en Gernika por ERC. Posteriormente, entre 1939 y 1950, Aguirre, Castelao y Pi i Sunyer intentaron mantener activo el acuerdo.

  Galeuzca se creó como un movimiento solidario que pretendía la constitución de un organismo que coordinara con carácter permanente las actividades a desarrollar desde los tres movimientos nacionalistas. Para ello se propuso la creación de una cierta estructura, con un secretariado que funcionara en cada uno de los países.

  Los contactos y compromisos de vascos, catalanes y gallegos continuaron en la preparación del postfranquismo y el advenimiento de la democracia, para lo cual realizaron una afirmación conjunta sobre el derecho de las distintas naciones a ejercer su autodeterminación siempre desde un planteamiento pacífico y democrático.

  En la actualidad, la homogeneización autonómica del actual marco político estatal, ha conducido a una descentralización política y administrativa, pero no a un modelo de estado plurinacional, donde el ejercicio de nuestros derechos nacionales sea reconocido y aceptado. Los obstáculos puestos al desarrollo pleno de nuestros Estatutos y el no reconocimiento de nuestros respectivos ámbitos de decisión, hace renovar nuestros deseos de reencuentro.

   Partiendo de la especificidad de nuestras respectivas naciones y teniendo en cuenta las diferentes condiciones objetivas, consideramos necesaria una estrategia de colaboración  para conseguir el objetivo compartido del reconocimiento de nuestra realidad nacional y de sus implicaciones políticas.

  Así, con la perspectiva de superar el actual marco y avanzar en la conformación institucional y política de un estado plurinacional, es preciso vertebrar una colaboración política entre nuestras tres naciones, colaboración que deseamos que sea capaz de abrirse a la participación de otras fuerzas más allá de las nuestras.

 

1.2.- Nuestros derechos inalienables

  La construcción nacional de nuestros respectivos países constituye el proyecto político básico que compartimos los partidos nacionalistas. Este principio se encuentra en el centro del pensamiento nacionalista y debe orientar la acción política tanto en las acciones internas como en el proyecto político común de relación con el Estado español y con la Unión Europea.

  Por eso, el primer objetivo de nuestra acción política es el reconocimiento de nuestra realidad nacional y del poder político que por derecho nos corresponde. Ello supone admitir los siguientes principios:

  Todo pueblo que tiene conciencia de nación y voluntad de serlo tiene derecho a una vida de autogobierno.

  El autogobierno de los pueblos es la cristalización de su libertad.

  Esta libertad es el camino a través del cual se establece el intercambio y la colaboración entre los pueblos.

  Nuestra visión del carácter plurinacional del actual Estado español toma como punto de partida los hechos nacionales objetivamente incuestionables, con expresión y conciencia propia consolidada, históricamente vigentes desde antes incluso de la aparición de las formas modernas de estado en Europa y que, en el presente siglo, fueron los motores que forzaron por dos veces los correspondientes diseños constitucionales del Estado español que los reconocieron, e intentaron fórmulas institucionales tendentes a arbitrar un encaje para el problema político que representan. Trátase de Galiza, Euskadi y Catalunya, a las que como naciones les corresponde ejercer su soberanía nacional.

  Pese a que los derechos de nuestras naciones son previos a la Constitución, algunas interpretaciones centralistas sitúan el derecho al autogobierno en la Carta Magna y no en las propias naciones. Nuestros derechos nacionales no pueden ser negados en un estado democrático. Reiteramos que el reconocimiento de Galiza, Euskadi y Catalunya es condición previa y necesaria para plasmar constitucionalmente el carácter plurinacional del Estado español.

  El principio de soberanía resulta cualitativamente distinto al principio de autogobierno que se consolida mediante el desarrollo de los Estatutos de Autonomía que, aún en un escenario de desarrollo total, sólo suponen un proceso de descentralización política y administrativa, pues el elemento constitutivo del poder continúa localizándose en el Estado. Debemos superar la fórmula autonómica por cuanto es una carta otorgada por un Estado que, conforme a la definición constitucional, dice basarse en una sola nación, única e indivisible, la nación española, negando el carácter plurinacional del Estado y la coexistencia de otras naciones.

  El Estado español es, al mismo tiempo, la institución que niega la soberanía que nos pertenece como naciones y el espacio político donde conquistar la libertad nacional, mediante la acción conjunta para configurar un Estado plurinacional de tipo confederal. Este sería el modelo apropiado para un Estado plurinacional, por cuanto parte del reconocimiento de la soberanía de cada nación, del respeto a tratarse en pie de igualdad y a fomentar la colaboración y coordinación basadas en la equidad, la solidaridad y la libertad de cada una. El ejercicio del derecho de autodeterminación cabalmente entendido se asienta en los procesos y objetivos antes citados. Dicho derecho es un derecho colectivo fundamental. Cada nación ha de poder decidir en todo momento y en toda circunstancia cuál quiere que sea su estructura política, su articulación administrativa y su nivel de dependencia e independencia respecto a otras instancias.

  Además, tanto los partidos nacionalistas como los partidos de ámbito estatal, debemos entender que las categorías políticas de relación de los pueblos cambian, ante la nueva realidad europea. Ahora los conceptos de soberanía, autogobierno, autonomía, independencia, derecho de autodeterminación, adquieren una nueva dimensión y se formulan de otra manera. Pero ese cambio alcanza a todos, a los pertenecientes a colectividades nacionales sin disponer de una estructura estatal y a los que hoy poseen y representan a una nación y tienen un estado. 

  Para poder avanzar en un proyecto de remodelación del Estado español es imprescincible que, comprometidos los nacionalistas en este proceso y proyecto, los partidos estatales reconozcan y respeten los ámbitos de decisión comunitaria de nuestras respectivas naciones con todas las opciones que ello conlleva (independencia, confederación, federación). Únicamente la asunción de este doble compromiso permitirá avanzar en el proceso de remodelación.

  La colaboración conjunta debe estar dirigida a la constitución de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, vertebrado a partir de los proyectos de emancipación que se formulen desde Galiza, Euskadi y Catalunya, concibiendo la lucha por la autodeterminación como un proceso pacífico y democrático que resulta de la combinación de distintas reivindicaciones y acciones políticas que, teniendo cada una su virtualidad e individualidad, se integran en una alternativa concretada en la soberanía nacional.

  Esta reflexión la desarrollamos desde el nacionalismo catalán, gallego y vasco, pero desde la convicción de que ese respeto y reconocimiento al ámbito democrático de decisión es aplicable a otras realidades de pueblos y nacionalidades del Estado español.

  Creemos además que, siendo importantes la cultura, la lengua y la historia a la hora de definir un pueblo o un espacio de derecho colectivo, es fundamentalmente la voluntad de sus ciudadanos de desarrollarse como ámbito soberano la que lo define. Es por ello que decimos que este derecho puede ser aplicable a otras nacionalidades y pueblos del Estado. 

 

1.3.- Nuestro papel actual y futuro en el Estado español

  La institucionalización del Estado de las autonomías fue, como fórmula de compromiso, en cierta medida, el resultado de la masa crítica conseguida por los movimientos nacionalistas en el momento de la transición. Sin embargo, el desarrollo del modelo constitucional a través de los Estatutos de Autonomía y la progresiva homogeneización competencial de los mismos, formó parte de una estrategia de las fuerzas estatales para desvirtuar el autogobierno de las naciones sin estado y reforzar los instrumentos institucionales políticos, culturales y económicos del poder central.

  No se dio un estatus específico para Galiza, Catalunya y Euskadi, a pesar de la referencia constitucional diferenciadora de nacionalidades y regiones, con la excepción de la singularidad expresada en la disposición adicional primera de la Constitución para los territorios vascos y de la mención de las nacionalidades históricas en la disposición transitoria segunda.

  El establecimiento de alianzas o perspectivas de trabajo conjunto de las fuerzas nacionalistas resulta una necesidad para avanzar en la superación del actual modelo y en la plasmación de reformas y medidas encaminadas al reconocimiento por el Estado español de nuestros derechos nacionales.

  En el futuro deberán intensificarse las actuaciones que se deriven de este trabajo conjunto, dirigiendo nuestra acción política a la globalidad de la sociedad del Estado español, actuaciones que, más allá de nuestros partidos, también deben protagonizar quienes coincidan con los planteamientos genéricos de la Nueva Cultura Política que propugnamos y de cuya influencia tampoco deben quedar excluidos los actuales partidos de ámbito estatal.

  Una Nueva Cultura Política que deberá tener componentes pedagógicos para difundir un nuevo modelo y una nueva concepción de Estado, una nueva actitud frente a la diversidad de culturas y lenguas, una plasmación de esta diversidad en los símbolos y las instituciones, una adecuación de la financiación a las necesidades que tenemos de gobernar en función de esta realidad plurinacional, un traspaso de competencias que haga políticamente efectivo el reconocimiento de la pluralidad del Estado y una presencia en el campo internacional en función del mismo principio de reconocimiento de nuestras naciones.  

  En este sentido la tarea de los partidos nacionalistas en esta fase debiera estar encaminada a que cada Partido nacionalista diseñara el cuadro de autogobierno y poder que estime suficiente para responder a los retos del nuevo escenario político, para, posteriormente, apoyarse mutuamente en las respectivas demandas. Todos los partidos nacionalistas deberían encontrar en el resto de los integrantes de este acuerdo posiciones de apoyo.

  Explicitando algunas actuaciones comunes, a título indicativo, podríamos señalar las siguientes:

  La competencia plena y exclusiva en la legislación sobre los respectivos idiomas y culturas.

   El análisis del papel del Senado en un Estado plurinacional.

   El nombramiento por los Parlamentos de Galiza, Catalunya y Euskadi de sus respectivas representaciones específicas entre los magistrados del Tribunal Constitucional del Estado. 

  La ampliación de las competencias jurídicas, dándoles una función adecuada a los Tribunales Superiores de Justicia.

  El control efectivo de la seguridad pública no supracomunitaria.

  La competencia plena en la administración local, con capacidad de estructurar todos los ámbitos de la misma, incluída la modificación de los ámbitos provinciales y de las Diputaciones.

  El establecimiento de un sistema de financiación que asegure la autonomía y la suficiencia financiera.

  La competencia exclusiva en los recursos naturales propios.

  El reconocimiento de la presencia internacional como naciones con efectos institucionales en las cuestiones referentes a la identidad y a los intereses vitales.

  Nuestro papel en el Estado español ha de estar dirigido en gran medida a hacer posible que se consigan las condiciones necesarias de modernidad y progreso que permitan garantizar la existencia de condiciones mínimas sobre las que se puedan apoyar nuestras aspiraciones como pueblos. Garantizar el sistema democrático, garantizar el progreso económico sobre el que se pueda asentar una cohesión social y modernizar las estructuras del Estado, adaptándolas al carácter plurinacional del mismo y al nuevo marco de la Unión Europea, más allá de la simple unión económica.

 

1.4.- Estrategia del Estado con relación a los partidos nacionalistas

  La estrategia tradicional del Estado español en relación a los nacionalismos ha conllevado una incapacidad histórica para hallar una solución a la realidad que plantea la existencia de unas naciones diversas en el seno de dicho Estado.

  La Constitución de 1978 supone un intento de afrontar dicha realidad, pero la creación del actual estado autonómico basado en el diseño de múltiples autonomías y su desarrollo en base al “café para todos” ha dejado en evidencia la dificultad que existe de abordar el problema de fondo que es el de la realidad plurinacional del Estado español.

  Pese a ello el nuevo orden político nacido a partir de 1975, ha permitido que las fuerzas nacionalistas hayan tenido un amplio margen de actuación que ha reforzado su peso a través de una acción política libre y de una acción de gobierno allí donde lo ejercen.

  Igualmente, su papel decisivo en la gobernabilidad del Estado ha permitido que los nacionalismos se hayan convertido en un elemento habitual y referente inevitable en el espectro político español, circunstancia que tiene consecuencias mediáticas que han introducido el componente nacionalista como un elemento más en la cultura política del Estado  incluso en sus niveles más populares.

  Pese a todos estos hechos, la dificultad conceptual de aceptación de un estado auténticamente plurinacional por parte de las fuerzas centralistas y su apego a una idea del Estado español como un estado-nación uniformista, hoy obsoleta, ha conllevado una acción política y mediática centrada en el rearme ideológico, en la defensa de posiciones unitaristas y en ataques al nacionalismo cada vez más explícitos.

  Las dificultades para un avance en la reestructuración plurinacional de dicho estado obedecen a un pacto de fondo de las fuerzas centralistas que intentan acortar cada vez más los márgenes de actuación y maniobra, sacralizando el actual marco constitucional y estatutario como intocables.

  La utilización electoral del antinacionalismo es un fenómeno en el que el PP y el PSOE rivalizan en una retórica que crea un clima ideológico en el Estado hostil a la aceptación del carácter plurinacional, plurilingüe y pluricultural del mismo y a la justicia de nuestras reivindicaciones nacionales.

  En este sentido la estrategia que siguen las fuerzas políticas estatales respecto al nacionalismo se articula sobre las siguientes líneas de actuación:

  Diluir el nacionalismo y sus componentes políticos diferenciadores en la apuesta por la generalización artificial del sistema autonómico. Las pretensiones nacionalistas pasan a verse en ese contexto como extravagancias o privilegios.

  Retraso/bloqueo estatutario, como forma de limitación del autogobierno y creando a la vez la imagen de “insaciabilidad” del nacionalismo.

  Deslegitimación social del nacionalismo en el conjunto español (violencia en Euskadi, presión económica catalana, etc.).

   Construcción de un entramado institucional (ordenamiento jurídico básico, Senado, Tribunal Constitucional, etc.) en el que reconociendo determinados comportamientos políticos autónomos, especialidades culturales y algunas singularidades específicas, resulta indubitado el marco jurídico y político globalmente unitario español.

  La orientación dada a la construcción de grandes infraestructuras, de globalización de medios de comunicación, de concentraciones de estructuras económicas obedecen, en la medida en que es posible, a reforzar el carácter unitario del Estado español.

  Cierre absoluto al acceso de representación y participación directa en la UE y en el espectro internacional.

 

1.5.- Comportamientos políticos consecuentes

  El nuevo panorama político que se abre en distintos terrenos (globalización, crisis del Estado-nación, diversidad, modificación de las identificaciones sociales,...), pese a las resistencias de ciertos sectores, constituye una realidad que nos afecta a todos.                                                        

    Se abre paso una nueva cultura de la que los nacionalismos identitarios como los que representamos van a ser sujetos y protagonistas. Nueva cultura política para el conjunto del Estado español, cuya extensión es la condición imprescindible para la consecución de los objetivos políticos que propugnamos.

  Una nueva cultura centrada en una comprensión de la realidad estatal, que requiere, entre otras cosas, un criterio de valoración de las realidades sociales distinto del que ha difundido secularmente el Estado uniformizador.

  Es por ello que, con independencia de diferentes proyectos políticos y sociales últimos y más allá de las legítimas relaciones bilaterales que se produzcan, nuestros partidos consideran necesario establecer una acción conjunta política centrada en el desarrollo de los mencionados principios y objetivos.

  La promoción de esta nueva cultura política conllevará acciones políticas que concretaremos en sucesivos encuentros, tales como:

  La creación de un marco estable y permanente de relación entre nuestras fuerzas políticas abierto a la participación de todos los partidos políticos que compartan los principios y objetivos, en el ámbito de este documento.

  El impulso de relaciones y coordinación con otras fuerzas políticas capaces de impulsar esta nueva cultura política.

  La promoción de elementos de estudio, análisis y elaboración de las ideas, conceptos, programas y actuaciones sobre los que se sustenta una  acción política acorde con la voluntad de promover una visión del carácter plurinacional, plurilingüe y pluricultural del Estado y la existencia de nuestras tres naciones.

  La difusión de los presentes planteamientos políticos al conjunto de la sociedad, a fin de promoverlos y darlos a conocer y de hacer frente de forma conjunta a las actitudes hostiles que afecten a la existencia de cada nación y a sus derechos básicos.

   El impulso de las relaciones entre asociaciones culturales, lingüísticas, pedagógicas, deportivas, económicas, etc., como forma de comunicación,  interconocimiento y colaboración.

  La presencia de nuestras fuerzas políticas en cursos de formación, escuelas de verano, debates, etc. que organicen cada una en su país. El intercambio de experiencias, información y alternativas en los distintos niveles de acción política (local, nacional, estatal, europea).

  La coordinación política en el Congreso de los Diputados y en el Senado con el fin de mantener un diálogo sobre las iniciativas y posición de cada una de las fuerzas políticas nacionalistas y su actitud en relación con la política del Gobierno en temas cruciales o significativos para nuestros respectivos proyectos de autogobierno, con los efectos de condicionar su decisión.

  El impulso conjunto de la reforma del entramado institucional (Constitución, ordenamiento jurídico básico, Senado, Tribunal Constitucional,...) que no permite el pleno reconocimiento político de nuestras  respectivas naciones.

  El trabajo coordinado para conseguir una participación directa y efectiva en los foros europeos e internacionales.

 

2.- VISIÓN CONJUNTA ANTE LA UNIÓN EUROPEA  

2.1.- Nuestra concepción de la Unión Europea

  Compartimos una concepción de la Unión Europea que se apoya en el siguiente análisis y convicciones:

Somos pueblos de antiguas raíces europeas que hemos contribuido a su historia a lo largo de los siglos.

Somos pueblos con voluntad de seguir contribuyendo a dicha historia. No es una opción para nosotros, pues responde a un despliegue de nuestra personalidad.

Deseamos que esta construcción se realice en pie de igualdad entre los pueblos y, por tanto, integrando la realidad de las actuales naciones sin estado.  

  Nuestra aportación como pueblos a este proceso nos exige el fortalecimiento de las características de identificación nacional en el nuevo contexto de transformación del concepto de soberanía. Esta identificación interna en los nuevos escenarios se basará, probablemente, en factores que conforman una forma colectiva de ser, englobando entre éstos la historia, la lengua, la cultura, la forma de trabajar y relacionarse y otros quizá más difusos, pero que aglutinan y dan identidad política a una sociedad.

  La Unión Europea es una realidad ineludible para nuestros pueblos, por lo que desde nuestras instituciones nacionales estamos obligados a estar presentes en las instituciones europeas representativas y a utilizar todas las vías, bien directas, bien hoy a través del Estado español, que permitan defender las aspiraciones e intereses de los pueblos catalán, gallego y vasco, tanto en el campo político, como en el económico, como en el lingüístico y cultural.

  Una Unión Europea que busca la integración, debe evitar el uniformismo y la imposición, buscando y garantizando la libre adhesión de las realidades nacionales y pueblos de Europa, incorporando al núcleo de la construcción de la Unión Europea la aplicación del Derecho de Autodeterminación de todos los pueblos europeos.

 

Apostamos por:

  Una Unión que sea fiel adalid de las políticas que preserven la democracia como sistema político, la economía sostenible como planteamiento de futuro, la sociedad del bienestar como elemento de justicia social y la subsidariedad como instrumento de aproximación a las demandas reales de los ciudadanos.

  Una democracia en el ámbito europeo que refuerce la capacidad de control e impulso del Parlamento Europeo en relación con la Comisión y el Consejo, con capacidad legislativa en todas las materias, respetando las competencias de los Parlamentos nacionales incrementando así la transparencia en la toma de decisiones y corrigiendo el déficit democrático existente en las instituciones de la Unión Europea.

  Un espacio europeo que, en un escenario de globalización, sea un referente para el desarrollo de políticas económicas y sociales de redistribución más justas y defensoras de las conquistas sociales y del Estado del Bienestar que desarrolle una política expresa y firme contra el desempleo que en toda Europa afecta a 18 millones de personas, el 11% de la población activa y trabaje en favor de la implantación de estructuras mundiales que incorporen a la economía global componentes de carácter social, medioambiental y la defensa de las libertades.

  Una Unión Europea que debe desarrollar una defensa activa de los derechos humanos y de igualdad entre los pueblos, luchar contra toda discriminación racial, étnica o social, favorecer la integración de los inmigrantes y el derecho al asilo, defender una acción destinada a conquistar y ejercer los derechos de las mujeres impulsando en la práctica las políticas igualitarias y promover una política destinada a resolver los problemas específicos de la juventud, especialmente el desempleo.

  Una Europa que haga de las políticas de cooperación al desarrollo, basadas en una relación de justicia y solidaridad hacia los países del Tercer Mundo, uno de los ejes principales de sus políticas.

  En este sentido, es fundamental nuestra presión y trabajo conjunto para hacer avanzar a la Unión Europea, como proyecto político con los ejes más arriba definidos, más allá de la simple Unión económica. 

 

2.2.- Nuestra posición ante la Unión Europea

  La Unión Europea constituye para Galiza, Catalunya y Euskadi el nuevo espacio próximo de relación y el entorno dentro del cual nuestras naciones desarrollan su autogobierno. La construcción de la Unión Europea afecta en un doble sentido a pueblos como los nuestros que carecen de estado propio.

  Por un lado la toma de decisiones en el espacio europeo supone la asunción de competencias propias de nuestro autogobierno por las instituciones comunes europeas, sin que se produzca directamente la contrapartida de la participación directa de nuestras naciones en este espacio común de decisión con lo que ello supone de mutación y merma de las competencias propias de nuestros pueblos en perjuicio del autogobierno y en beneficio de la participación estatal en el funcionamiento de la Unión Europea.

  Pero, por otro lado, en la medida en que se produce un nuevo modelo de integración que conlleva la apertura de fronteras, la cesión de competencias a instituciones supraestatales y, en cierta medida, al debilitamiento de los atributos clásicos del Estado-nación, se abre un nuevo marco de referencia política de consecuencias aún inciertas y, en todo caso, no predeterminadas que, con independencia de la actual forma de integración en el Estado español, requiere una acción supraestatal específica de nuestras naciones que permita, la participación directa de nuestros pueblos en el nuevo espacio político.  

  En este contexto nuestra voluntad consiste en trasladar los efectos derivados del reconocimiento como nación y de la ampliación de poder político que nuestros pueblos reclaman, a la escena europea e internacional, lo cual constituye nuestro gran objetivo político común.

  Esta actuación deberá aplicar, a este nivel, los principios que inspiran los planteamientos de la nueva cultura política que orienta nuestra acción en la actualidad. Ello significa que también en el terreno internacional tendremos que movernos más allá de los ámbitos estrictos de las instituciones políticas y transmitir estos planteamientos a distintos sectores de la sociedad civil como paso previo para obtener el apoyo social para lograr los objetivos mencionados.

   

2.3.- Estrategia ante la sociedad europea

  Desde un punto de vista interno, dentro de nuestras propias sociedades, debemos ampliar el debate sobre las grandes cuestiones de política internacional y especialmente aquellas que nos afectan de forma más directa. Ello nos permitirá participar de una forma activa y crítica en los procesos de creación de estados de opinión y en la toma de decisiones sobre cuestiones internacionales.

  Es importante nuestra aportación sobre temas como la ampliación de la Unión Europea hacia el Este, las migraciones, la defensa del modelo de Estado y  sociedad del bienestar, los derechos democráticos y sociales en Europa, la solidaridad y la cooperación con los países excluídos en el Tercer Mundo, la política de seguridad en Europa, el comercio internacional, los aspectos sociales y medioambientales en el comercio internacional, los conflictos bélicos y políticos en el mundo o la defensa del medio ambiente a escala planetaria.

   Este gran debate ha de tener efectos de implicación en el ámbito interno de nuestras sociedades, pero también un efecto de participación y de difusión exterior en función de la capacidad que tengamos de hacer que nuestro tejido social sea capaz de participar como tal en los organismos homónimos del tejido social de otros lugares.

  Es en este sentido que debemos impulsar el reconocimiento directo y la presencia internacional de asociaciones y colectivos de nuestras naciones en el seno de federaciones y entidades internacionales así como la ubicación en nuestros países de las sedes europeas e internacionales de asociaciones profesionales, federaciones, entidades y organismos transnacionales públicos o privados.

  Tenemos que fortalecer la proyección cultural de nuestras naciones desde la perspectiva internacional. Lo mismo ocurre en lo que se refiere al ámbito económico. En este sentido debemos aprovechar la presencia de la sociedad civil, personas y entidades de nuestras respectivas comunidades o muy vinculadas a ellas que residen en diversos países y que pueden facilitar el establecimiento de una red de proyección.

  Esta actuación exterior articulada puede permitir una defensa de los intereses políticos, sociales, económicos y culturales de nuestras naciones, en el contexto europeo e internacional, complementaria de la labor institucional. Se trata en definitiva de buscar formulaciones que permitan defender nuestra identidad y nuestras realidades socio-económicas, culturales y políticas en Europa y en el mundo.

  Si en Catalunya, Euskadi y Galiza somos capaces de organizarnos para que en la Unión Europea y en el ámbito internacional se identifiquen con claridad los intereses catalanes, gallegos y vascos, podemos lograr a nivel de la Unión y del mundo el reconocimiento plurinacional y singularizado que pretendemos.

 

2.4.- Estrategia ante los organismos políticos europeos

  En la medida en la que el ámbito europeo es nuestro espacio político próximo de relación y que el mismo afecta a nuestro autogobierno, debemos desarrollar conjuntamente una estrategia ante los organismos políticos europeos dirigida al reconocimiento de las naciones catalana, gallega y vasca en la diversidad y pluralidad que compone este nuevo espacio y, en particular, a estar presentes en las decisiones que afectan a nuestras competencias de autogobierno nacional y a nuestros intereses específicos.

  Nuestro concepto de la nueva cultura política persigue una regeneración de la forma de concebir la práctica política, profundizando sincera y eficazmente en aquellos mecanismos que garanticen la real aplicación de un sistema democrático, favorecedor de la participación y corresponsabilidad de los ciudadanos hacia el ejercicio real del conjunto de derechos y deberes sociales. Estos conceptos deseamos extenderlos a las instituciones europeas con la finalidad de favorecer su proximidad a los ciudadanos. La participación de nuestros pueblos en las instituciones europeas, como realidades próximas con las que se identifica el ciudadano, ayudaría, sin duda alguna, a conseguir esa cercanía, participación política y corresponsabilidad.

  Para ello, el establecimiento de cauces de relación directa de las instituciones nacionales catalanas, vascas y gallegas con las instituciones europeas es totalmente necesario.

  Los elementos básicos de esta participación deberían contemplar entre otros:

  Garantía de participación de las autoridades de las respectivas nacionalidades en los órganos y en las instituciones de la Unión en las que existan delegaciones estatales (principalmente en el Consejo y el COREPER) cuando traten cuestiones relacionadas con las competencias estatutarias.

  Profundizar en la aplicación del principio de subsidiariedad por parte de las instituciones comunitarias, en el sentido de que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano y en el respeto a la estructura político-administrativa de los Estados miembros.

  Adaptación de la normativa comunitaria, de forma que al referirse a la ejecución estatal de la misma, haga expresa referencia al nivel de la nacionalidad respectiva, cuando este nivel sea competente para la ejecución conforme al ordenamiento jurídico interno de cada Estado.

  Aplicación y gestión de las políticas comunitarias en el plano administrativo más descentralizado posible, teniendo en cuenta las competencias de los poderes subestatales y la organización política.