Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1998ko ekainaren 1ean                                                                76. alea

INDUSTRI POLITIKA

Eusko Legebiltzarrean. 1998.go maiatzaren 28an.

 

Javier Retegi, Industri Sailburuaren eskuhartzea.

... / ...

  Azterketa sakonagoa egiteko, emaitzei ere begiratu behar zaie. Azpimarratzekoa: 1997ko ekitaldiko hazkundea %4’2koa izan dela. Eta emaitza horren ardatz nagusia sektore industrialaren portaera bikaina izan da, industriaren hazkundea %7’3koa izan baita. Kontutan hartu behar da, gainera, joera hori mantendu egin dela, eta euskal industriak %15’5eko hazkunde errealarekin amaitu duela 1998ko lehenengo hiru hilabetekoa (industri ekoizpenaren indizea).

  Emaitzak onak izan direla ezin du inork ukatu, baina, beharbada, esan lezake baten batek emaitza on horiek ez direla industri politikaren markoan aplikatutako jokabideen ondorioa, eta industri politika horrekin zerikusirik ez duten beste faktore batzuei loturik daudela. Baina ni ezin naiteke ados egon jarrera horrekin. Ez zait zuzena iruditzen egoera edo koiuntura txarra denean “meritu” guztia Administrazioari leporatzea, “ekonomia txarto dabil gobernuaren erruagatik” esatea, eta koiuntura ona denean, ordea, “Gobernua nahiz eta ondo ez, ekonomia ondo dabil” esatea. Edonola ere, kontua ez da kausa-ondorio harremana bilatzea Administrazioaren portaera eta emaitza onen artean. Eta horretarako bi arrazoi nagusi daude:

*Enpresen garapena errazteko baldintzak sortzeko ardura eman zion Planak Administrazioari. Baina ez zion inola ere eman protagonistaren zeregina. Azken buruan, enpresak dira emaitzak lortzen dituztenak.

*Politikaren beraren garapena lankidetza edo elkarlan publiko-pribatuaren ikuspegitik dago pentsatuta. Ekintza askoren kasuan, kontutan hartzen da beste agente sozial batzuen partaidetza. Besteen partaidetzarik gabe ez delako posible ekintza horiek behar dan bezela lortzea.

  Hala ere, eta behin ahaleginaren tamaina aintzat hartuz gero, autokonplazentzia eta triunfalismoa gainditu behar dira, aurrera egiteko oztopo direlako. Oraindik ere bide luzea egin behar dugu langabezia gutxitzeko. %19ko langabezi tasa ez da onartzeko modukoa. Eta bide luze hori egiteko, kontutan hartu behar ditugun bi betiko ardatz nagusiak hauek dira: LEHIAKORTASUNA eta ELKARTASUNA.

 

1.- LEHIAKORTASUNA ETA ELKARTASUNA

Lehiakortasuna

  *Merkatua gero eta zabalagoa da, eta lehiakortasuna ezinbesteko baldintza da enpresek merkatu horretan bizitzeko eta irauteko aukera izan dezaten. Eta gainera, lehiakortasunik gabe ezin da ez enpresarik ez jarduera ekonomikorik mantendu. Hortaz, oraingo industri politikaren diseinua egin zenean, enpresaren lehiakortasuna bultzatzeko giroa sortzea izan zen gure asmoa. Baina horrek ez du esan nahi lehiakortasuna bera helburua denik. Enplegua sortzearekin lotuta egon behar du lehiakortasunak, elkartasun hariketa izan behar du.

  *Hori dela eta, lehiakortasunaren aurrerapenak neurtzeko, beharrezkoa da lehiakortasunaren eboluzioa enpleguaren eboluzioarekin lortzea. Bi faktore horiek batera aztertu gabe, nekez atera daiteke baliozko ondoriorik.

  Beraz, egin beharreko bi galderak hauek dira:

1.HOBERA EGIN DU EUSKAL ENPRESEN LEHIAKORTASUNAK?

  Adierazgarri bat baino gehiago erabil daiteke lehiakortasuna neurtzeko. Adierazgarri horietarik, esportazioak eta ekoizgarritasuna edo produktibidadea aukeratu ditugu.

 

Esportazioak

  Esan dugun bezala, ekonomia gero eta zabalagoa da, eta esparru horretan merkatu-kuotak lehiakortasunaren bitartez lortzen dira, lortzekotan. Horri buruz, datu adierazgarri bat eman dezakegu: esportazioak %33 hazi dira 1997an; eta kopuru absolututan esanda, 1993ko esportazioak bikoiztu egin dira 1997an. Datu horren garrantzia ulertzeko, nahikoa da esatea Estatu osoko esportazioak %18’6 hazi direla urte berean. Bestetik, gure merkataritza-balantzak ere hobera egin du nabarmen, aipatutako epean inportazioak %9’6 bakarrik hazi dira-eta.

 

Ekoizgarritasuna

  Goiko puntuan datorren ondorio, eta merkatu-kuoten mantenimendua edo hobekuntza bermatzeko, produktibidadeak gora egin behar du nahitaez. Produktibidadea igoerari buruz, ez dago erreferentzi kopuru teorikorik: merkatuan parte hartzen duten beste guztien eboluzioaren menpean dago-eta. Edonola ere, urtean %2 inguru igotzea ontzat hartu daiteke.

  Itxurazko ekoizgarritasuna %4’8 hazi da 1997ko ekitaldian. Eta hobekuntza horrekin batera, enplegu-tasa ere gehitu da. Hala, azken urteetako joera aldatu da, eta ekoizgarritasunaren gehikuntzak ez du enplegu-galerarik ekarri.

  Aurreko adierazgarriak ikusita, zalantzarik gabe esan dezakegu “beste beharreko baldintza” bete dela, eta enpresak lehiakortasuna hobetzen ari direla.

 

2. LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZAREN ONDORIOZ ENPLEGURIK SORTU DA?

  1996. urtearen hasieran kezkatzeko modukoa zen egoera: langabeziaren tasa %23’8koa zen, eta –askoz larriagoa zena- ekonomiaren igoera txikia aurreikusten zen. Gauzak horrela, espero zitekeen langabeziaren tasa bere horretan mantenduko zela Industri Politikari buruzko Planaren indarraldian zehar. Egoera horri aurre egiteko, planak helburu ausartia jarri zuen: “langabezi tasa Europako batez bestekora hurbiltzea”. Helburu hori gehiago zehaztu zen, eta 1999. urtearen amaierarako %18’9ko tasa lortzea pentsatu zen. Gaurko egunean, lan-merkatuari buruzko datuetan oinarrituta, helburua lortu dugula esan dezakegu:

  1996ko ekitaldian biztanleria aktiboa 931.000 pertsonakoa zen. Bi urtetan 44.000 lanpostu garbi sortu dira, eta, beraz, langabeziaren tasa %3’9 gutxitu da epe horretan, %22’9tik %19ra pasatu da-eta. Oraindik ere, enpleguaren zuzperraldiaren motorea industria da; martxoan, esate baterako, %11’2 hazi da.

  Bide onetik goaz, zalantzarik gabe, baina adierazpen hori egiteak ez du balio praktiko handirik. Beharrezkoa da lortutako ekintzak sakontasunez aztertzea, aurrera egiten laguntzen dutenak identifikatzeko, eta garapen handiagoa edo beste orientazio bat behar dutenak zein diren zehazteko. Azken finean, giza jarduera guztietan bezala, argi-ilunak daude honetan ere, eta balantze orekatua egin nahi badugu, gauza izan behar dugu gure ahulak ezagutzeko. Puntu horiei modu baikorra batera begiratuz gero, eta hobetzeko gaiak bezela hartuz gero, aukera emango digute aurrera egiteko eta lehengo esperientziez baliatzeko.  

 

INDUSTRI POLITIKA. Juan Mari Ollora. PNVko bozeramailaren eskuhartzea.

  *Tenemos tres objetivos centrales:

- Creación contexto competitivo.

- Promover Cambio estructural.

- Promover Inversión.

 

  *Cada objetivo con sus respectivos instrumentos de actuación.

 

Objetivo nº 1. CONTEXTO COMPETITIVO.

- Desarrollo normativo.

- Actuaciones administrativas.

- Infraestructuras físicas (suelo industrial, Parques Tecnológicos).

- Infraestructuras energéticas (planta regasificadora, central de ciclo combinado, conexión gas con Francia, etc.).

- Infraestructuras inteligentes (Centro tecnológicos).

- Entorno financiero (reestructuración de pasivos).

 

Objetivo nº 2. CAMBIO ESTRUCTURA.

- Cooperación empresarial (programa Competitividad, Cooperación en desarrollo política Industrial con Diputaciones Forales, Ayuntamientos y organizaciones, Ordenación Sectorial. Plan integral con Proveedores).

- Cambio estructural Empresas Individuales (Visión integral de la empresa y Microempresa, Auditorias estratégicas).

- Desarrollo específico de Políticas Horizontales (Desarrollo directivo, Programas RETO, Política Tecnológica y de Innovación, Internacionalización).

 

Objetivo nº 3. PROMOCIÓN INVERSIONES.

- Apoyo a proyectos Extraordinario (EKIMEN, Revitalización Margen Izquierda).

- Apoyo integral a nuevos Promotores (Programa Nuevos Emprendedores).

 

*Instrumentos y objetivos que actúan como un rompecabezas en las que todos los elementos encajan.

*En 1997 destacaría fundamentalmente.

- La consolidación de la política industrial en su conjunto al haber sido aprobados los principales planes de actuación –marco que dan sentido a los instrumentos de política industrial (Plan Ciencia y Tecnología 1997 – 21000, Plan 3E – 2005, Acuerdo revitalización Margen Izquierda, etc.).

- La operatividad plena de los diferentes instrumentos cuyo balance se ofrece en el informe con:

+ actuaciones hacia dentro: reordenando sociedades, facilitando liberalización, proporcionando seguridad financiera (reestructuración de pasivos).

+ actuaciones hacia fuera. Atrayendo proyectos, abordando zonas de especial declive, difundiendo programas de capacitación para la gerencia industrial, invirtiendo en capital humano.

+ implicando crecientemente a la Comunidad Industrial. Convenios con Empresas, Ayuntamientos, Diputaciones Forales y organizaciones.

 

- Apostando por la realidad y por el mejor funcionamiento del mercado, explotando las potencialidades del tejido industrial.

 

 

¿QUÉ NOS DEPARARÁ EL FUTURO?

  *Un futuro de globalización, que haciendo saltar el concepto de unidad económica inexorablemente conlleva el cuestionamiento del concepto de unidad política, ó su consideración desde otro prisma. No hay otro prisma para resolver la cuestión que lo que se llama “regionalización de los instrumentos de política Económica”.

  *La política industrial desde los poderes de autogobierno se impone. Ahora más que nunca se confirma el acierto, en su día, de implementar una política industrial propia desde el Gobierno Vasco, así como, ahora, con las tendencias de evolución previsible de continuar en su aplicación y profundización.

  *Un futuro de reforzamiento de las fuerzas de la competencia producto del avance tecnológico, lo cual conlleva a un cambio en los esquemas de funcionamiento de las empresas tanto en sus esquemas organizativos como técnicos, con el objetivo de introducir mayor flexibilidad, más preocupados por los cestos y los beneficios que nunca.

  *Solo así aprovecharan las oportunidades que la economía mundial ofrece.

  *Introducir consecuencias “euro”:

- En materia de fondos públicos y déficit.

- Incertidumbres con los shocks asimétricos.  

  *Cada vez será más necesaria una política industrial para “hacer más con menos”.

   

 EL FUTURO DEL SECTOR INDUSTRIAL VASCO

  *Implica tasas de crecimiento moderado.

                                            P.I.B.                                       P. INDUSTRIAL

1997                                       4’2                                                   7’3

1998                                       3’8                                                   5’2

1999                                       3’4                                                   4’6

2000                                       2’8                                                   3’8

 

  *Dependiente, en el Sector Industrial de las evoluciones del ciclo económico general (el Sector Servicios es un sector colchón, no precisa de inversiones excesivas, no acumula existencias, readapta fácilmente su volumen de empleo, es más estable a los cambios de ciclo).

  *Manteniendo una capacidad moderada de creación de empleo.

                                                    %Empleo Industrial

1997                                                        2’4

1998                                                        1’7

1999                                                        0’9

2000                                                        0’5

 

  *Pero teniendo en cuenta que la creación de empleo en el Sector industrial no es el único efecto con el que medir el acierto de una política industrial (a pesar de que en el balance 98-95, se ha alcanzado ese éxito, crecimiento del 11%).

  *Porque las ganancias de productividad que es el camino de evolución de la industrial vasca (habida cuenta las mejores tecnologías que se producen) suponen crecimientos de empleo en otros sectores.

  *Teniendo muy presente que el provenir del espacio económico vasco, descansa en un tejido industrial que precisará de incrementar el grado de diversificación en sus conquistas de mercado, para el que el euro supone una oportunidad más que una amenaza si se sabe gestionar adecuadamente las capacidades del sector Industrial vasco y, en el que la cultura del cambio continuo se impone como criterio rector.

  *Cambio en el concepto de trabajo, de desempleo, de ejercicio de la actividad empresarial.

  *En un contexto de desafío permanente una política industrial no proteccionista, animadora, y despertadora de capacidades, flexibilizadora seguirá siendo necesaria.