Orri Nagusia        Alderdia Berriak        Bestelako Agiriak        Irudi eta Inprimakiak

 

 

1997.ko Urriaren 13an                                                                    49. alea

 

EAJren Iritzia ELAren deialdiaren aurrean

  ELA sindikatuak urriaren 18rako egin duen deialdiaren aurrean, Euzko Alderdi Jeltzaleak bere alderdikideei gogorarazten die ezen 1995eko abenduaren 17an Gernikara deitu zituela alderdizaleak, burukideak eta kargu publikoak "Azken hitza herriak" lemapean , eta han, zuhaitzaren aurrean, ondokoa adierazi zuela:

  "1979ko urriaren 25ean Euskal Herriak berretsi zuen Autonomi Estatutuaren baliogarritasuna eta garrantzia aldarrikatzen ditugu. Baliogarritasuna, zeren tresna horren bitartez gure Herriak berreskuratu egin baitzuen indarrez kendu zioten agintea. Hego Euskal Herrian berezko erkidego bereizia badela aintzatesten duen marko juridiko-politikoa delako, zeinetan, berariaz  adierazitako borondatez, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako lurralde historikoek baitute esku hartzeko eskubidea. Garrantzia, zeren Estatutua osorik betetzeak autogobernuaren bidea sendo eta kementsu urratzeko ezinbesteko aukera eskeintzen duen, gure Herri honek egungo etorkizun aldakorrean bere tokia aurkitzeko borrokan  aurre egin behar dien eguneroko arazo anitzei erantzun zehatzak ematea ahalbideratuz.,

  Osorik garatzeko izan dituen, eta egun ere badituen, eragozpenak gora-behera, Gernikako Estatutua Euskal Herriko politikaren funtsezko oinarri eta gako izan da azken urteotan Estatutuari eta Ekonomi Itunari esker, Euskadik urrats sendoak eman ditu bere etorkizuna eraikitzeko bidean zehar.

  Gernikako Estatutuak gaur egun Euskal Herriko hiritarrentzat nahitaezko erreferentzia diren eta euskal gizartea egituratzen duten herri erakundeak berreskuratu eta sortzeko ahalbidea eman du.

  Gernikako Estatutuak Euskadiko etorkizuna garatuz joateko erabat garrantzizko diren ekonomi zuzperraldiari, kultur garapenari eta gizartearen artikulazioari  dagozkien arazoei aurre egiteko ahalbidea eman du.

  Izan ere, autogobernu horren Xedapen Gehiagarriaren bidez askatasuneranzko pauso berriak eta burujabetasunaren egikaritza ahalbidetzen duten eskubideen erreserba bermatzen da, eta eskubide horiek herriaren nahiaren itzalpea duten oinarri, ezen beti izango da Herria bere etorkizunari buruzko azken hitza esango duena”.

  1997ko urriaren 18an ELAK bere afiliazioa deitu du, oraingoan ere Gernikara, "Borroka gaitezen nahi dugun autogobernuaren alde" lemapean.

  EAJren aburuz, ELAk Estatutuaren garapenaz egin duen salaketa zehatza eta egokia da. Egitateak salatu ezezik, Estatutua etengabe eta hemendik aurrera ez betetzeari buruz azaldu den teorizazioaren aurrean adi egoteko ere eskatzen du.

  Gaur egun, Estatutua onetsi zenetik 18 urte igaro ondoren, argi esan dezakegu ez dela betetzen, eta hori etengabe gertatzen ari dela.  Are, Eusko Legebiltzarrean alderdi guztiek nekez landutako eta irmoki onetsitako erabakiak ere nahita ahazten eta "de facto" hausten dituzte politikan eta erakundeetan erantzukizuna duten horiek.

  Estatutuaren ituna ez betetzea, esanahi politikoari doakionean larria izanik ere, are larriagoa da Euskadiko hiritarren ongizatean dituen zuzeneko ondore negatiboei dagozkienez.

  Esanahi politikoaren alorrean larria da, zeren Euskadin onetsitako elkarbizitza politikoaren eredua apurtzea eragin baitezake; izan ere, horrela jardunez gero Estatutuaren bidearen legitimitatea ukatzen dutenen planteamenduak zilegi bilakatzen dira, eta horrek zuzeneko ondoren latzak ditu Euskadiko normalizazio politikoaren prozesuan.

  Euskal Herriko hiritarren ongizateari dagokionez, Nor da gai sozio-ekonomikoetan eta gizarte-lan arloan autonomiaren garapena atzeratzearen erantzule?  Zenbatean balioesten dira horren guztiaren ondoreak politika, gizarte eta ekonomia arloetan?

  Zergaitik ukatzen zaizkio Euskadiri behin eta berriro Estatutuak enplegu, prestakuntza eta gizarte segurantza alorretan jasotzen dituen gai eta edukiak?

  Estatutua ez dela betetzen ari salatzean, batez ere gizarte-lan arloan, bat datoz EAJren eta ELAren planteamenduak.  Ekintza zehatzei dagozkienean, EAJren ustez oraindik garaiz gaude alderdi politiko, sindikatu eta gizarte-indarrak Gemikako Estatutua osorik bete dadin lan egiteko.  Marko juridiko batek iraun dezan, egungoak zein berau gainditzen duten beste batzuek, baldin eta indarrean egon eta denek onartuko badute, nahitaezkoa da Estatuak berori betetzea, eta Euskadin marko hori beteharaziko duten gehiengo politiko eta sozialak egotea.

  Legea gure alde dago, eta Estatutua eta Herri honen gehiengoaren borondate politiko eta sindikalak babesten gaitu.  Autogobernu osoaren alde leial eta zintzoki lan egiten dugunok jorra dezagun ESTATUTUA OSORIK eta ORAIN lortzeko estrategia politiko eta sindikala.

  ELA sindikatuak Estatutuaz egiten dituen deskalifikazio orokorrekin bat ez bagatoz ere, geuk ere, ELArekin batera, Estatutua etengabe ez betetzearen egoera hori zeharo larria dela uste dugu.

  Hauxe da Euzko Alderdi Jeltzaleak ELAk egin duen deialdiaren aurrean duen iritzia.  Alderdi honen kide eta alderdizaleek askatasun osoa dute, euren iritziari eta jarrerari jarraiki, deialdi horretara joateko edo ez joateko.

 

0pinión del PNV ante la convocatoria de ELA

  Ante la convocatoria sindical de ELA para el próximo 18 de octubre, el Partido Nacionalista Vasco recuerda a sus afiliados que el 17 de diciembre de 1995 bajo el lema "Azken hitza herriak" convocó en Gernika a su militancia, burukides y cargos públicos, y allí ante el árbol declaró:

  "La validez y la importancia del Estatuto de autonomía refrendado por el Pueblo Vasco el 25 de octubre de 1979.

  Validez, en tanto en cuanto supuso la recuperación del poder arrebatado por la fuerza a nuestro Pueblo.  Un marco jurídico-político que reconoce la existencia de una comunidad natural diferenciada en el sur de Euskal Herria, de la que tienen derecho a formar parte por expresa voluntad los territorios históricos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

  Importancia, porque su desarrollo íntegro permite avanzar con paso firme y decidido por la senda del autogobierno, dando respuestas concretas a los múltiples problemas cotidianos a los que tiene que hacer frente este Pueblo en su constante pulso por encontrar su encaje en el cambiante futuro al que estamos sometidos

  A pesar de las dificultades que ha ido encontrando para su pleno desarrollo, y que aún sigue encontrando, el Estatuto de Gernika ha sido pieza clave y piedra angular de la política vasca durante los últimos años.  Gracias al Estatuto y al Concierto Económico, Euskadi ha ido caminando decididamente en la construcción de su propio futuro.

  El Estatuto de Gernika ha permtido recobrar y crear instituciones públicas que hoy son referencia obligada para los ciudadanos vascos y que dotan de estructura a la sociedad vasca.

  El Estatuto de Gernika ha permitido afrontar problemas de recuperación económica, desarrollo cultural y articulación social de importancia básica para hacer frente al futuro de Euskad.

  Un autogobierno en el que, a través de la Disposición Adicional se garantiza la reserva de derechos que posibilitan nuevos estadios de libertad y de ejercicio de soberanía cuyo amparo último esúiba en la voluntad popular, siendo siempre el Pueblo quien tenga la última palabra sobre su futuro".

  Para el próximo 18 de octubre de 1997 ELA convoca a su afiliación, también en Gernika bajo el mensaje "Vamos a luchar por el autogobierno que queremos" .

  EAJ-PNV entiende que la denuncia formulada por ELA-STV sobre el desarrollo estatutario es precisa y acertada.  No sólo denuncia unos hechos sino que alerta respecto a la teorización surgida en torno a la justificación del incumplimiento futuro y permanente.

  Hoy, transcurridos 18 años desde la aprobación del Estatuto constatamos su continuado incumplimiento.  Observamos como incluso acuerdos laboriosamente trabajados y solemnemente aprobados en el Parlamento vasco por parte de todos los partidos políticos, son deliberadamente olvidados y transgredidos "de facto" por aquellos que tienen responsabilidades políticas e institucionales.

  El incumplimiento del pacto estatutario con serlo grave en su significación política, lo es aún más por sus directas repercusiones negativas en el bienestar de los ciudadanos de Euskadi.

  Gravedad en su significación política porque puede suponer la quiebra del modelo de convivencia política refrendado en Euskadi, alimentando con ello planteamientos deslegitimadores de la vía estatutaria que inciden directa y negativamente en el proceso de normalización política de Euskadi.

  En cuanto al bienestar de los ciudadanos vascos, ¿Quién se responsabiliza y en cuánto se cuantifica en términos políticos, sociales y económicos el retraso del desarrollo autonómico en materias socio-económicas y socio-laborales?.

  ¿Por qué se niegan sistemáticamente a Euskadi materias y contenidos estatutarios en empleo, formación y seguridad social?.

  En la denuncia del incumplimiento estatutario, especialmente en el área socio-laboral, son coincidentes los planteamientos de EAJ-PNV y de ELA.  En cuanto a actuaciones concretas EAJ-PNV entiende que todavía es tiempo de sumar las fuerzas políticas, sindicales y sociales en pro del Estatuto de Gernika completo.  Los marcos jurídicos, sea el actual u otros superadores, precisan para su vigencia y aceptación de voluntad política de cumplimiento por parte del Estado y de mayorías políticas y sociales en Euskadi que hagan que sean respetados.

  Nos asiste la legalidad, el Estatuto y la voluntad política y sindical mayoritarias de este país.  Articulemos entre quienes leal y sinceramente apostamos por el pleno autogobiemo, la estrategia política y social que haga realidad el ESTATUTOA OSOA eta ORAIN.

  Aunque no compartimos descalificaciones globales que sobre el Estatuto ha realizado el sindicato ELA, sí coincidimos en que la situación del incumplimiento estatutario es sumamente grave.

  Esta es la opinión del Partido Nacionalista Vasco ante la convocatoria formulada por ELA.  Los afiliados y simpatizantes a este partido desde su opinión y posición tienen plena libertad para secundar o no dicha convocatoria.

 

EBB

11.10.97